Nedrivningspuljen 2023

21.08.2023

Nedrivningspuljen arbejder på at styrke indsatsen for forbedring af det fysiske og visuelle miljø i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune.

bygning der er nedrivningsklar

Favrskov Kommune har i 2023 afsat midler til støtte til nedrivning af visse typer af bebyggelser. Støtten kan gives i medfør af byfornyelseslovens § 98.

Har du en nedslidt bolig, erhvervsbygning, har du ekstraordinært oplag af skrot på din ejendom, har du nu mulighed for at få støtte til nedrivning og oprydning.

Hvad kan der søges tilskud til?

Du kan ansøge om tilskud til følgende typer af aktiviteter:

  • Nedrivning af nedslidte boliger i byer under 5000 indbyggere.
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er ophørt og bygningerne ikke ligger i det åbne land. 
  • Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme med maksimumtilskud på 75 % tilskud ved udlejningsboliger og 25 % ved ejerboliger
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. 

Teknik og Miljø administrerer ordningen således, at forvaltningen tager initiativ til, hvilke projekter der skal indstilles til at modtage støtte fra ordeningen.

Ansøgning – hvem kan søge

Tilskud kan søges af enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger med bopæl eller hjemsted i Favrskov Kommune. Kommunen kan også selv iværksætte projekter, hvortil der kan ydes tilskud.

Ansøgning om tilskud skal fremsendes senest 15. november 2023.