Nu får borgere med gasfyr besked om fjernvarme

07.12.2022

Favrskov Kommune og de seks lokale varmeværker har nu vurderet mulighederne for etablering af fjernvarme i kommunens naturgasforsynede områder.

Billedet viser to fjernvarmerør ved etablering

Lidt over 3.000 naturgasforsynede husstande modtager i disse dage et brev fra Favrskov Kommune. I brevene oplyser kommunen, hvor man forventer, at der i de kommende år kan udrulles fjernvarme, og hvor man i stedet anbefaler at kigge på andre grønne opvarmningskilder som erstatning for gas- eller oliefyret.

Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgaard, er glad for, at brevene nu er sendt ud, så borgerne har noget at tage bestik af:

- For mange af os er vores varmeregning, og måden vores hus er opvarmet på, blevet noget, der fylder rigtig meget. Energipriserne er steget eksplosivt, og det har naturligvis gjort mange urolige og utålmodige. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan sende de her breve ud og give folk besked om, hvad vi forventer fremtiden bringer for netop dem.

Det er ikke alle borgere i Favrskov, der vil modtage et brev. I første omgang er der sendt breve ud til de borgere, der bor i naturgasforsynede områder, samt til de borgere, der bor i et naturgasforsynet område, hvor der er etableret fjernvarme, men som stadig har enten et gas- eller oliefyr.

”Det her er videreførelsen af den omlægning af vores varmeforsyning, der har været i gang gennem flere år”, udtaler Søren Gade, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.

”Nu har vi sat yderligere fart på udfasningen af naturgas, og det er også den opgave, vi har fået udstukket fra Christiansborg. Forsyningen af gas er usikker, og de stigende priser på gas betyder, at det er her, der lige nu er et særligt behov for at sætte ind. Når det er sagt, så vil der være nogle, der ikke får et brev i denne omgang, men som har et oliefyr eller en anden opvarmningsform, som de også gerne vil have udskiftet. Dem tager vi hånd om på den anden side af nytår.”

Brevene er sendt med Digital Post. Borgere, der er fritaget fra Digital Post, modtager i stedet et fysisk brev.

Virksomheder, der ligger i naturgasforsynede områder, vil også inden årets udgang modtage besked om mulighederne for fjernvarme.