You are here

Nu kan du køre på den nye omfartsvej i Hadsten

Den nye omfartsvej skal skabe mindre trængsel og større trafiksikkerhed omkring Østervangsskolen og på samme tid være en mere effektiv rute for bilister og lastbiler, der skal fra Hammelvej i vest til Skanderborgvej i syd.

Klokken 12.00 i dag blev Hadstens nye omfartsvej åbnet for trafikken.

Den nye omfartsvej løber sydpå fra rundkørslen ved Hammelvej/Vestre Ringvej og tilslutter sig Toftegårdsvej for til sidst at ramme Skanderborgvej.

Det forventes, at den nye rute vil aflaste den del af Hammelvej, der går forbi Østervangsskolen, med 1200 køretøjer dagligt, og inden udgangen af 2020 bliver det desuden forbudt for lastbiler at benytte Hammelvej mellem Vestre Ringvej og Søndergade, så også den tunge trafik føres væk fra skolen og ad den nye omfartsvej.

Indvielsestale på video

På grund af COVID-19, blev der ikke afholdt en traditionel indvielse af det nye vejstykke med rødt bånd, og hvad der ellers hører til.

I videoen nedenfor kan du se Anders G. Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, og Lars Eriksen, afdelingsleder fra entreprenøren Arkil, give projektet et par ord med på vejen.

Hvad er nyt?

Projektet omfatter:

  • En forlængelse af Vestre Ringvej mod syd til Toftegårdsvej
  • En forlængelse af Toftegårdsvej mod vest til Vestre Ringvej
  • En ombygning af krydset Over Hadstenvej/Toftegårdsvej, så Toftegårdsvej bliver den gennemgående vej
  • En ombygning af krydset Skanderborgvej/Toftegårdsvej/Ginneruplundvej til et signalreguleret kryds
Dato: 12. november 2020

Senest opdateret:

23. november 2020