Nu vuggestuepladser i Skattekisten

27.04.2022

Byrådet i Favrskov Kommune har på møde 26. april 2022 besluttet at omlægge Børnehaven Skattekisten i Laurbjerg til en integreret institution, hvilket vil sige, at institutionen kan tilbyde pladser til børn i aldersgruppen 0-6 år.

Institutionens normering er pr. 1. maj 2022 44 børnehavebørn og otte vuggestuebørn.

Ved fordeling af pladserne i den nyopstartede vuggestuegruppe i Skattekisten skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det vil sige, at der ikke udelukkende anvises efter søskendefordel og anciennitet på ventelisten. Det forventes, at de otte vuggestuebørn indmeldes henholdsvis 1. og 16. maj 2022.

Er du interesseret i at få dit barn på ventelisten til vuggestuen i Skattekisten, skal du digitalt opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning

Når pladserne til maj er fordelt, så vil ventelisten være efter anciennitet.

Hvis du har spørgsmål til det nye tilbud om vuggestuepladser i Skattekisten, kan du kontakte daglig leder Lene Bigum på 20 41 58 32.

De familier, som får anvist en vuggestueplads, får besked om det i deres digitale postkasse.