You are here

Ny fællessti i Foldby, Korsholm og Norring

Af mosc

Fortov og tynde cykelstrimler på vejbanen er blevet omdannet til brede fællesstier, som giver mere plads og større tryghed for fodgængere og cyklister.

Trafikanter, borgere og lokale butiksejere har ventet tålmodigt, men nu er anlægsarbejdet afsluttet, og en ny fællessti gennem Foldby, Korsholm og Norring er klar til at blive taget i brug.

Hvad er en fællessti?

En fællessti er en sti for både cyklister og gående, hvor begge parter skal give plads og tage hensyn til hinanden. En af fordelene ved at anlægge fællessti er, at det samlede stiareal bliver større og mere fleksibelt, så f.eks. en dagplejer med både barnevogn og gående børn kan være på stien.

Vigtigt at vise hensyn

Fordi cyklister og gående deler stien og ikke bevæger sig i samme hastighed, er det ekstra vigtigt at vise hensyn og give plads på en fællessti.

I forbindelse med anlægget af fællestien er der desuden anlagt hævede flader på kørebanen flere steder langs med fællestien. En hævet flade er et langt bump, som sænker hastigheden på biltrafikken og giver gående bedre muligheder for at krydse vejen. Bilister anmodes derfor om at være opmærksomme på krydsende trafik ved de hævede flader.

Et stærkt samarbejde

Det har været en lang proces fra idé til færdig fællessti, men der har hele vejen igennem været en god dialog og opbakning fra de lokale borgere, ligesom butiksejerne langs ruten har udvist stor tålmodighed og fleksibilitet.

Indvielsesfest til september - husk tilmelding

Favrskov Kommune vil gerne fejre, at fællesstien er færdig, og kommunen inviterer derfor til indvielsesfest lørdag 26. september kl. 15.00. Til festen vil der være lidt mad og drikke samt en gratis refleksvest til både børn og voksne. På grund af forsamlingsforbuddet i forbindelse med COVID-19 er der brug for tilmelding på indvielse@favrskov.dk

Vedligehold af fællesstierne

Fællestierne er registreret som cykelstier. Det vil sige, at kommunen fejer, salter, rydder sne og står for vedligeholdelsen af stierne. Grundejere ud til stierne bedes holde deres hække, så de ikke begrænser pladsen og sikkerheden på fællesstien.

Fællestien er medfinansieret af statens cykelpulje.

Dato: 30. juni 2020

Senest opdateret:

22. september 2020