Ny landdistriktspolitik med fokus på fællesskaber, samarbejde og det gode liv

29.09.2023
Luftfoto af landsby

Byrådet har godkendt forslaget til en ny politik for landdistrikterne med titlen ”Livet i landdistrikterne – fællesskaber for alle”. Den nye politik er blevet til i tæt samarbejde mellem Plan- og Landdistriktsudvalget og Landsbyrådet og har følgende fem temaer som omdrejningspunkt:

  • Lokale fællesskaber
  • Landsbyudvikling
  • Erhverv i landdistrikterne
  • Bæredygtig energiforsyning
  • Mobilitet og trafiksikkerhed

- Vi har gennem en meget inddragende proces fået udarbejdet en rigtig solid landdistriktspolitik. Den møder lands- og centerbyerne, hvor de er, og har nogle langsigtede perspektiver, der gør det muligt at fastholde og udvikle de mange initiativer i vores lokalsamfund. Vi ser frem til at arbejde med de mange gode tanker bag politikken og til det videre samarbejde med Landsbyrådet, udtaler Nils Borring, formand for Plan- og Landdistriktsudvalget.

Den nye landdistriktspolitik er blevet til gennem en række workshops i starten af året, hvor Landsbyrådets medlemmer samt alle interesserede blev inviteret til at komme med forslag til indholdet i den nye politik. Efterfølgende har Plan- og Landdistriktsudvalget og Landsbyrådet omsat de mange gode forslag og dialoger til en politik, der skal målrette indsatserne for, med og i landsbyerne.

- Det har været en virkelig spændende proces, hvor jeg er sikker på, at alle er blevet klogere på de muligheder, men også udfordringer, der ligger i kommunens landsbyer og landdistrikter. Fra Landsbyrådets side glæder vi os til at omsætte politikken til konkrete handlinger i og mellem landsbyerne, udtaler Simon Buus Olsen, formand for Landsbyrådet og byrådsmedlem.

Den nye landdistriktspolitik erstatter landsbypolitikken fra 2009 og er i offentlig høring til 27. oktober 2023. Bemærkninger kan indsendes via høringsportalen på Favrskov Kommunes hjemmeside. Politikken forventes at blive endeligt vedtaget af Byrådet inden årets udgang.

Du kan læse forslaget til den nye landdistriktspolitik på favrskov.dk/landdistriktspolitik