Ny partnerskabsaftale arbejder for fællesskaber

20.12.2023
Partnerskabsaftale med Ældre Sagen og Røde Kors bliver skrevet under
Hugo Strunge Frank skriver aftalen under på vegne af Ældre Sagen.
Partnerskabsaftale med Ældre Sagen og Røde Kors bliver skrevet under
Fra venstre er det Margit S. Larsen, Hugo Strunge Frank og Jeanette Rokbøl.
Partnerskabsaftale med Ældre Sagen og Røde Kors bliver skrevet under
Margit S. Larsen skriver aftalen under på vegne af Røde Kors i Hinnerup og Hadsten.

Ældre Sagen, Røde Kors og Favrskov Kommune har nu indgået partnerskabsaftalen ’Sammen mod ensomhed – sammen i fællesskaber’. Den bygger videre på vores tidligere aftale og er forpligtende og konkret, og det er godt, siger de fra Røde Kors og Ældre Sagen. 

’Partnerskabet ønsker at styrke samarbejdet mellem Favrskov Kommune, frivillige og foreninger i lokalområdet, og vi vil forpligte hinanden på at give alle ældre borgere mulighed for at blive en del af et fællesskab. Vi vil udvikle rammerne for gode relationer, fællesskaber og samværsformer’.

Sådan lyder det blandt andet i den nye partnerskabsaftale, som Hugo Strunge Frank fra Ældre Sagen og Margit S. Larsen fra Røde Kors tidligere på dagen skrev under sammen med Jeanette Rokbøl, ældrechef i Favrskov Kommune. 

Der har tidligere været en samarbejdsaftale mellem de tre parter, og den nye bygger videre på den, og det glæder Hugo Strunge Frank, at aftalen nu er en realitet:
- Det er forpligtende med sådan en aftale, og samtidig er det praktisk, for så har vi styr på, hvad vi har aftalt. Når det drejer sig om frivilligt arbejde, er det vigtigt at have styr på hvad, hvor, hvornår og hvordan, så vi kan stille med det rette antal frivillige. Aftalen gør det også mere professionelt, og det er en styrke, at vi har kommunen med i det her. 

Margit S. Larsen fra Røde Kors i Hinnerup og Hadsten er enig, og hun glæder sig af flere grunde over, at kommunen er med i aftalen.
- For det første kender vi efterhånden hinanden godt, så der er noget at bygge på her. Dernæst ser jeg det som en styrke, at der er flere logoer på den her aftale, for det viser, at der står flere bag. I den række er kommunen vigtig, da den er den visiterende part, der kommer rundt i hjemmene hos borgere, der kunne tænkes at være ensomme. Vi kan ikke vide, hvor de borgere bor og kender heller ikke deres behov. Men vi ved, at mange er ensomme, og det at bekæmpe ensomhed er et af vores kerneområder, siger Margit S. Larsen.

I partnerskabsaftalen er der sat ord på emner som organisering, ansvar og rollefordeling, dialog og målet for partnerskabet. Under målene står der eksempelvis, at ’medarbejdere i hjemmeplejen og øvrige medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet opsporer ældre, der oplever ensomhed’. Og ’alle aktivitetstilbud og indsatser til ældre indfører rammer for det gode værtskab, så de ældre inkluderes i fællesskaberne’

Den konkrete tilgang er en force i aftalen, mener Margit S. Larsen:
- Det står mere klart, hvad vi skal gå efter, og det er godt for os, når vi skal involvere de frivillige kræfter. Det er også med til, at vi hurtigt kan opbygge nogle tilbud, så borgerne ikke skal vente på, at der sker noget for dem. Vi er eksempelvis ved nu at lave en café i Røde Kors Caféen i Hadsten, hvor man kan møde op alene eller med en besøgsven og bare snakke med andre. Vi har søgt om frivillige til tilbuddet og starter op i det nye år.

Hos Ældre Sagen føler Hugo Strunge Frank, at de er godt klædt på til at byde ind med det frivillige arbejde.
- Ældre Sagen har nogle gode kurser, vi som frivillige kan komme på, så vi ved, hvad vi skal være opmærksomme på, og jeg oplever en stor vilje til at ville hjælpe. Jeg har selv en lang tradition for at være frivillig, og drivkraften for mig er, at det gør godt at gøre noget for andre. De glade smil og samværet er det hele værd og giver bare mere energi til at gøre mere, lyder det fra Hugo Strunge Frank.

Den følelse kender Margit S. Larsen også, og det driver hende, at hun kan se nye behov og sætte noget nyt i søen:
- Jeg har altid ja-hatten på og vil gerne være med til at skabe noget nyt. Det giver energi at se nye behov og skabe noget, andre kan bruge. Jeg har en koordinerende rolle og har derfor også stor fokus på, at vores aktivitetsledere har det godt og kan overskue deres opgaver. Dem vil vi gerne fastholde, for de betyder meget for vores forskellige tilbud. 

Jeanette Rokbøl, ældrechef i Favrskov Kommune, glæder sig over den fælles indsats:
- Når det gælder om at hjælpe ofte ensomme ældre til at opnå en bedre livskvalitet, kan vi noget i fællesskab, og med denne aftale får vi sat ord på et godt samarbejde, og det glæder mig, at vi er sammen om at understøtte ældre borgeres mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor der er fokus på både samvær og nærvær.