Ny resursetildelingsmodel klar til skolerne

31.03.2022

Når det nye skoleår begynder til august, arbejder folkeskolerne i Favrskov Kommune efter en ny resursetildelingsmodel, som byrådet lige har godkendt efter en høringsperiode.

Den nye model skal skabe bedre rammevilkår for skolerne og imødekomme nogle af de udfordringer, skolerne har på grund af faldende elevtal. Specielt er nogle af de mindre skoler økonomisk pressede på grund af små klassestørrelser.

Flere tildelingsmodeller er blevet undersøgt i arbejdet med den nye model. Den nye model består af tre dele:

  • En grundtildeling, der bidrager til at dække skolens udgifter til ledelse, administration og uddannelse
     
  • En klassetildeling, der giver budget til én medarbejder pr. klasse i alle undervisningstimer uanset klassestørrelse
     
  • Den variable tildeling, der blandt andet skal dække udgifter til to-lærerordninger

Den nye model giver en begrænset omfordeling af midlerne mellem skolerne, da det er antallet af klasser, der har størst betydning. Se tabel med omfordelingen for de 13 skoler 

Resursetildelingsmodellen bliver evalueret i 2. kvartal 2025.