Ny spildevandsplan i Favrskov

05.05.2022

Planen omfatter de forventede kommende spildevandsprojekter til og med 2028 med hovedfokus på at sikre et godt vandmiljø, bæredygtig vandhåndtering og klimatilpasning samt fortsat adskillelse af regnvand og spildevand.

Regnvandsbassin

Tirsdag 26. april 2022 vedtog byrådet i Favrskov Kommune ny spildevandsplan for 2021 til 2028.

Den nye spildevandsplan sætter blandt andet retningen for:

  • Hvor kloakken i de kommende år skal separeres i regnvand og spildevand.
  • Hvor der skal etableres regnvandsbassiner.
  • Hvordan bolig- og erhvervsområder og byrum fremadrettet skal indrettes, så de rustes til at håndtere de øgede vandmængder.

Helt overordnet har spildevandsplanen fokus på at sikre, at regnvand og spildevand håndteres på en måde, som tilgodeser både borgerne, naturen og miljøet i Favrskov.

Det betyder blandt andet, at byrådet ønsker at regnvand i videst muligt omfang håndteres lokalt og på terræn, og at der i planlægningen af den lokale håndtering af regnvand indtænkes rekreative aspekter. På den måde beskyttes kloak og vandløb mod oversvømmelser, mens der på samme tid oprettes nye attraktive byrum.

Vil planen påvirke mig?

Du kan blive påvirket direkte af spildevandsplanen, hvis du bor i et område, hvor der planlægges separering af kloak, eller hvis du bor på en matrikel, der bliver berørt af nye spildevandsanlæg.

Her kan du se, hvilke ejendomme der skal kloaksepareres frem mod 2028

Her kan du se, hvilke matrikler der kan blive berørt af kommende spildevandsanlæg

Gå på opdagelse i planen

Spildevandsplan 2021-2028 er digital og fremstår som en hjemmeside, hvor du kan klikke dig rundt os se det, der relevant for dig.

Du kan se hele den nye spildevandsplan her