Ny spildevandsplan i høring

05.10.2021
park med å og rensningsanlæg

Tirsdag 28. september vedtog byrådet i Favrskov Kommune Forslag til spildevandsplan 2021-2028. Forslaget sendes nu i offentlig høring i 8 uger. Byrådet forventes at vedtage den endelige plan i starten af 2022.

Den nye spildevandsplan sætter blandt andet retningen for, hvor kloakken i de kommende år skal separeres i regnvand og spildevand, hvor der skal etableres regnvandsbassiner, og hvordan bolig- og erhvervsområder og byrum fremadrettet skal indrettes, så de rustes til at håndtere de øgede vandmængder.

Helt overordnet har spildevandsplanen fokus på at sikre, at regnvand og spildevand håndteres på en måde, som tilgodeser både borgerne, naturen og miljøet i Favrskov.

Det betyder blandt andet, at byrådet ønsker at regnvand i videst muligt omfang håndteres lokalt og på terræn, og at der i planlægningen af den lokale håndtering af regnvand indtænkes rekreative aspekter. På den måde beskyttes kloak og vandløb mod oversvømmelser, mens der på samme tid oprettes nye attraktive byrum.

Vil planen påvirke mig?

Du kan blive påvirket direkte af spildevandsplanen, hvis du bor i et område, hvor der planlægges separering af kloak, eller hvis du bor på en matrikel, der bliver berørt af nye spildevandsanlæg.

Her kan du se, hvilke ejendomme der skal kloaksepareres frem mod 2028

Her kan du se, hvilke matrikler der kan blive berørt af kommende spildevandsanlæg

I høring indtil 1. december 2021

De næste 8 uger er forslaget til den nye spildevandsplan i offentlig høring. Det betyder, at alle i denne periode har mulighed for at indsende bemærkninger til planen.

Når høringsperioden er slut, behandles de indsendte høringssvar. Byrådet forventes at vedtage den endelig plan i starten af 2022.

Læs Forslag til Spildevandsplan 2021-28 her

Bemærkninger kan indsendes pr. mail til spildevandjord@favrskov.dk eller pr. brev til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att. Natur og Miljø.