You are here

Ny sti og åbent vandløb mellem Lading og Fajstrup

Den tidligere rørlagte Elhøj Bæk er genåbnet til gavn for både borgere og biodiversitet. Torsdag blev bækken og en ny trampesti indviet.

Indtil december 2019 lå Elhøj Bæk i et rør under marken.

Bækken blev rørlagt for mange år siden, for at marken bedre kunne dyrkes. Sådan et rør holder dog ikke evigt, og i 2017 opstod der et brud på røret.

Lodsejer Uffe Aggergren og Favrskov Kommune drøftede i den forbindelse, hvilken vandløbsløsning der fremadrettet ville være bedst for området, og det er nu endt med en rekreativ åbning af bækken og en ny trampesti til gavn for både naturen og lokalsamfundet.

Indviet med et plask

Torsdag eftermiddag blev det nye rekreative område officielt indviet.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Anders G. Christensen (V), projektleder Torben Tran Ankjærø og formand for den lokale grundejerforening, Peter Krull, sagde et par ord om samarbejdet og projektet, og Anders G. Christensen markerede åbningen ved at kaste et stykke træ i bækken til fordel for dyr og planter i vandløbet.

Herefter gik snakken over kaffe og kage, og interesserede borgere kunne få et indblik i bækkens allerede blomstrende dyreliv.

Prøv den nye rute

Vil du ud og gå en tur på den nye sti, kan du finde ruten i Oplev Favrskov appen og på udinaturen.dk.

Dato: 14. september 2020

Senest opdateret:

14. september 2020