Nye børnehaver i naturen og i ombygget bus

11.03.2022

Favrskov Kommune har på godt et år skabt 157 nye pladser i vuggestuer og børnehaver. Nu kommer der børnehavepladser i naturen og en ombygget naturbus.

Der er stort rykind af nye familier i Favrskov Kommune. Politikerne har derfor fundet en række nye løsninger til børnepasning. Senest har Børne- og Skoleudvalget nikket til at bruge 4,75 mio. kr. på 80 børnehavepladser. Byrådet behandler sagen 29. marts 2022.

Pladserne skabes blandt andet i et samarbejde med KFUM-spejderne ved Moselund Spejdercenter i Hinnerup. Her bliver der base for godt 30 børn fra Børnehuset Bymarken. Samtidig afsættes penge til en såkaldt naturbus, som rummer alle de nødvendige faciliteter til en børnegruppe på cirka 25 børn, herunder tekøkken, toilet, pusleplads, sovepladser og garderobe. Naturbussen kan tage en børnegruppe med på tur hver dag, og den skal i første omgang bruges i Hinnerup-Søftenområdet.

Børne- og Skoleudvalget glæder sig over de nye muligheder. Udvalgsformand Flemming Nørgaard (V) udtaler:

- I udvalget er vi glade for den kreativitet, der er udvist for at finde gode, fleksible løsninger tæt på naturen. Det giver nye muligheder og samarbejder, som styrker kvaliteten i vores dagtilbud. Derudover glæder det os, at vi oplever stor samarbejdsvillighed og gæstfrihed fra spejdere, skoler, ungdomsklubber og andre, siger Flemming Nørgaard.

Erfaringerne fra andre dagtilbud viser, at det er vigtigt, at personalet har kompetencerne til at løfte det pædagogiske arbejde i naturen. Derfor er det planen, at der skal afsættes 200.000 kr. til kompetenceudvikling af medarbejderne i de institutioner, der skal drive naturgrupperne og bruge naturbussen.

Finn Rubach-Larsen, fællestillidsrepræsentant i BUPL og næstformand i HMU, pointerer, at det er vigtigt, at der arbejdes med gode pædagogiske løsninger til at håndtere det stigende børnetal i Favrskov Kommune:

- Det er positivt, at der er fokus på at bruge naturen, og at der afsættes penge til kompetenceudvikling til det pædagogiske personale. Jeg glæder mig over, at ledere og medarbejdere involveres i, hvordan de forvaltningsmæssige tiltag skal omsættes lokalt i institutionerne. Det er med til, at den pædagogiske kvalitet sikres bedst muligt i de midlertidige løsninger. Det er selvfølgelig min forventning, at byrådet vælger at prioritere at bygge nye daginstitutioner på anlægskonferencen i foråret 2022.

I foråret 2022 skal byrådet netop tage stilling til fremtidige anlægsinvesteringer, og det er eksempelvis nybyggede daginstitutioner.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde nikket til, at der samtidig med etablering af nye børnehavepladser også afsættes penge til en masterplan for Moselund-området udenfor Hinnerup. Masterplanen skal nu laves i et samarbejde mellem KFUM-spejderne og Favrskov Kommune.

- I Kultur- og Fritidsudvalget er vi glade for det fine samarbejde med KFUM-spejderne om at udvikle et stort, bynært naturområde. Området bliver til gavn for spejderne, børnene og borgerne i Favrskov Kommune, siger Morten Bang (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Fakta - Nyetablerede pladser på 0-6 års området i 2021-2022:

Hadsten:

  • Børnehuset Ellemose, afd. Skovmose, Ellemosevej 26 a, 18 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser
  • Idrætsbørnehuset Bavnehøj, 5 vuggestuepladser
  • Børnehuset Ellemose, afd. Kærmose, 5 vuggestuepladser

Lading:

  • Børnehuset Lærkereden, 13 vuggestuepladser og endnu 20 vuggestuepladser i modulbyggeri

Hinnerup:

  • Nørrevangen i dagplejens legestuelokaler, 24 midlertidige vuggestuepladser
  • Børnehuset Rønbækken, 6 vuggestuepladser
  • Børnehuset Bymarken, 12 vuggestuepladser og 21 genetablerede samt 10 nye børnehavepladser i en naturgruppe, der benytter Moselund Spejdercenter

Søften:

  • Børnehuset Engen, 12 vuggestuepladser og 24 genetablerede børnehavepladser i en naturgruppe
  • Dagplejens legestuelokaler ved Børnehuset Mælkevejen, 12 midlertidige vuggestuepladser

Hinnerup-Søften:

  • Cirka 25 børnehavepladser i en nyindkøbt naturbus