Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald samt tillæg til affaldsplan

04.11.2021

Favrskov Byråd har 26. oktober 2021 godkendt tillæg til affaldsplan 2020-2025 og regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, som træder i kraft 4. november 2021.

gips affald

Tillæg til affaldsplan og regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald har været i offentlig høring i 8 uger fra 28. juni til og med 22. august 2021.

Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan ses her

Favrskov Kommunes regulativ for erhvervsaffald kan ses via linket her:

Tillæg til affaldsplan er lagt ind i Favrskov Kommunes affaldsplan 2020-2025 og kan ses her

Hvad er nyt?

De nye regulativer og tillæg til affaldsplan er udarbejdet, så de lever op til kravene om sortering og indsamling af de 10 affaldsfraktioner, som blev vedtaget ved en bred politisk aftale i Folketinget (Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi indgået 16. juni 2020). 

Det drejer sig om affaldsfraktionerne madaffald, papiraffald, papaffald, metalaffald, glasaffald, plastaffald, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald samt farligt affald.

Ud over de nye sorteringsordninger er et forbud mod afbrænding af haveaffald implementeret i begge regulativer. Forbuddet mod afbrænding af haveaffald stammer fra EU´s affaldsrammedirektiv.

For private borgere er det dog tilladt at afbrænde haveaffald på bålet Sankthansaften. For erhverv er der en undtagelse for afbrænding, som vedrører naturplejeaktiviteter.