Nye takster på dagtilbudsområdet i 2022

19.11.2021

Den nye oversigt viser gældende takster for forældrebetalingen fra 1. januar 2022 i dagplejen, vuggestuer, børnehaver, SFO, klubtilbud, ungdomsklub og fritvalgsordning. Den viser også, at det er muligt at vælge en deltidsplads til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov.

Se oversigten med takster