Nye tal: Over 2000 flere medlemmer i idrætsforeningerne i Favrskov

29.03.2023

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Favrskov Kommune gik frem med 2.188 medlemmer i 2022. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 116.178 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer - det højeste antal nogensinde.

Også i Favrskov Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 2.188 flere medlemmer, så der nu er 24.354 medlemmer i 69 idrætsforeninger.

En flot stigning på 9,9 %, som udvalgsformanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune, Morten Bang, er yderst tilfreds med.

- Det er med stor glæde, at vi i Favrskov går frem med næsten 10 % i medlemstal i vores foreninger. Jeg er sikker på, at det skyldes den kæmpestore indsats, som alle vores frivillige ildsjæle lægger i foreningerne hver eneste dag året rundt. Det vidner om stort engagement, og at lysten til at være en del af fællesskabet er stort. Vi må aldrig hvile på laurbærrene, vi skal huske og påskønne og hylde det frivillige arbejde, der laves til glæde og gavn for børn, unge, voksne og ældre, siger Morten Bang, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Begejstring hos DGI Østjylland og DIF

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage - og endnu flere kom til.  

- De mange frivillige ildsjæle i Favrskov Kommune fortjener et kæmpe skulderklap. Kommunen er højdespringer i Østjylland med en imponerende fremgang, som er båret af flerstrengede foreninger i både større og mindre lokalsamfund, siger Flemming Poulsen, direktør i DGI Østjylland.

DIF’s formand, Hans Natorp, er begejstret over den nationale fremgang.

- Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.

Visionsarbejdet fortsætter

Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der bl.a. er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, tiltag for langtidsledige og socialt udsatte, motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fitness og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Fakta om medlemstal

Det samlede medlemstal for idrætsforeningerne i DGI og DIF på 2.339.654 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.  

På dif.dk/medlemstal kan du se tallene for de to organisationer og dykke dybere ned i DIF’s tal.

Om ’Bevæg dig for livet’

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og startskuddet lød i 2015. Siden har ’Bevæg dig for livet’ bl.a. udviklet nye idrætskoncepter, tilbudt rådgivning, gennemført kampagner og stået bag events som Royal Run. Derudover var der 25 såkaldte visionskommuner i 2022, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.