Nyetableret vuggestue i Hammel til ukrainske børn

07.07.2022
Børn og voksen sammen i en vuggestue i Hammel

Vuggestuen Solsikken i Hammel har allerede indskrevet syv ukrainske børn, og efter sommerferien er der planer om samarbejde med de øvrige institutioner og dagplejen.

De ukrainske børn er ikke vant til at komme i vuggestue, så det har været svært for nogle af mødrene at give slip, fortæller Brian Leth Hansen, områdeleder i Hammel Syd/Øst:

- Der er fire medarbejdere i vuggestuen, og de har alle ukrainsk baggrund, så det med sproget går fint. Det handler mere om at lære både børn og voksne at gå i en daginstitution, fordi det er så forskelligt fra det, de kender fra deres eget land. Som en af medarbejderne har sagt, så skal hun lægge 20 års institutionskultur bag sig og tage noget nyt til sig. Vi er mere ude, og deres institutioner har et tydeligere skolepræg over sig. Men forældrene efterspørger et pasningstilbud, da der skal ske noget for børnene, og efter sommerferien skal de voksne også på sprogskole, og så skal børnene passes.

Brian Leth Hansen fortæller, at daginstitutionerne overordnet set har god erfaring med at få andre minoriteter integreret, og ofte er det med sproget ikke den største forhindring.

- Fingersprog og billeder hjælper rigtig meget, og børn lærer simpelthen så hurtigt. Her i forhold til ukrainerne er det svære, at vi ikke ved, hvad de har oplevet, så hvordan kan vi arbejde pædagogisk med børnene og sikre deres trivsel og udvikling, uden at vi stiller forventninger op, de ikke kan leve op til? Eksempelvis fandt vi ud af, at en lille pige var meget sensitiv i forhold til høje lyde, hvor hun blev helt ulykkelig, fordi hun havde hørt bomberne. Så vi skal også have fokus på, hvad de har med sig, understreger Brian Leth Hansen.

Vuggestuen Solsikken holder til i pavillonen ved Hammel Fritidsgård. Efter sommerferien vil børn og voksne fra Solsikken komme mere rundt til de øvrige institutioner i området og dagplejen, så der er nye at lege med og udeområder at lære at kende.