You are here

Nyt frivilligcenter i Favrskov

Favrskov Kommune har netop fået tilsagn fra Socialstyrelsen til at etablere et frivilligcenter for alle de frivillige initiativer i kommunen.

Ideen med frivilligcentret er at understøtte og styrke samarbejdet mellem frivillige og foreninger i Favrskov. Det nye center bygger videre på den fælles frivillige indsats, der er udviklet siden 2014, hvor Favrskov Byråd igangsatte en række nye fælles initiativer på frivilligområdet. I 2015 blev frivilligsekretariatet ”Bindeleddet” etableret, og de har blandt andet bidraget med forskellige kurser og arrangementer samt markedsføring af den fælles frivillighed. Etableringen af frivilligcentret skal ses som en naturlig videreudvikling af disse indsatser.

Borgmester Nils Borring (A) glæder sig over, at der nu er mulighed for at sætte endnu mere fokus på frivilligheden i Favrskov.

- Med tilsagnet fra Socialministeriet kan vi bygge videre på den frivillige indsats, vi har arbejdet på i flere år, og jeg tror, at vi med frivilligcentret kan skabe endnu mere fokus på det frivillige arbejde i Favrskovs mange foreninger. Samtidig er det en stor anerkendelse af det arbejde, som Bindeleddet har udført - helt frivilligt. De har skabt et rigtig godt fundament, som frivilligcentret nu kan bygge videre på, siger borgmester Nils Borring (A).

Siden 2015 har der været afsat 570.000 kr. om året til den fælles frivillige indsats i Favrskov, og den statslige støtte udgør i det første år 530.000 kr.

Socialstyrelsens positive melding vil nu blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd som en del af en evaluering af den fælles frivillige indsats i Favrskov. Her vil der også skulle tages stilling til, hvordan et frivilligcentret kan realiseres.   

- Vi får nu en mulighed for at give frivilligindsatsen et betydeligt løft og derfor forventer jeg, at der vil være bred politisk opbakning til et nyt frivilligcenter, slutter Nils Borring.

Et frivilligcenter etableres som en forening med en selvstændig bestyrelse og fra starten forventes bemandingen at bestå af en fuldtidsansat medarbejder.

Dato: 13. juni 2017

Senest opdateret:

13. juni 2017