Nyt klimaprojekt skal hjælpe landmænd i Favrskov med at måle og nedbringe deres klimaaftryk

19.12.2022

Landboforeningen Kronjylland og Favrskov Kommune er gået sammen om et nyt klimaprojekt, der ved hjælp af et klimaberegningsværktøj skal belyse mulighederne for at reducere klimabelastningen i de lokale landbrugsvirksomheder. Projektet skydes i gang med et opstartsmøde 3. januar 2023, hvor alle kommunens landmænd er inviteret.

Mejetærsker

Dansk landbrug skal nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent frem mod 2030. Derfor sætter Landboforeningen Kronjylland og Favrskov Kommune nu gang i at belyse, hvor udledningerne konkret stammer fra, og hvad der kan gøres ved dem. I sidste ende skal projektet føre til realistiske løsninger, der kan reducere landbrugets klimabelastning.

Borgmester i Favrskov, Lars Storgaard, glæder sig til at komme i gang med projektet, og han håber, at mange af Favrskovs landmænd vil være med:

- En grøn omstilling af landbruget er ikke noget, man bare lige løser med et trylleslag, men hvis vi bruger nogle gode værktøjer og arbejder tæt sammen, så er jeg sikker på, at vi kan komme rigtig langt.  

Med en pulje på 625.000 kr. kickstarter klimaprojektet indsamling af viden hos udvalgte landbrugsvirksomheder i Favrskov Kommune. Pengene går blandt andet til at medfinansiere det digitale klimaværktøj, ESGreenTool, der installeres hos udvalgte landbrug. Værktøjet kan beregne enkelte bedrifters aftryk og vise, hvordan ændringer af eksempelvis foder, gødning og nye teknologier kan påvirke klimaaftrykket.

Klimaprojektet strækker sig frem til 2024. Udover at få adgang til klimaværktøjet, modtager landmændene også et rådgivningsforløb fra rådgivningsvirksomheden Velas. 

- Det er tæt på umuligt at gennemføre den grønne omstilling, hvis landmændene ikke kan måle på deres egne virksomheder. Med klimaprojektet her får flere styr på deres klimaregnskab, og samtidig samler projektet den viden, der skal til, for at vi i fællesskab kan formulere, hvordan fremtidens landbrug skal se ud og komme på forkant med landbrugets nye klimakrav, siger Christian Jensen, gårdejer og formand for Landboforeningen Kronjylland.

Erfaringerne fra rådgivningsforløbet vil blive delt mellem deltagerne i projektet og kommunerne i samarbejdet.

Som resultat af projektet udarbejdes en samlet rapport, som parterne ser på i fællesskab.

Den nye viden skal skabe et bedre vidensgrundlag og bringe landbrugsvirksomhederne, Favrskov Kommune og Landboforeningen Kronjylland tættere på hinanden i deres fælles arbejde med den grønne omstilling.

- Det er enormt vigtigt, at Favrskov Kommune aktivt bidrager til at finde de grønne tiltag, som der jo er så meget brug for. Danske landbrugsvirksomheder har potentiale til at reducere klimabelastningen, men de kan ikke gøre det alene, siger Christian Jensen.

Præsentation af projektet samt tilmelding til  foregår 3. januar 2023 kl. 18.00 hos Velas i Søften, Trigevej 20, 8382 Hinnerup.

Læs mere om projektet på Landboforeningen Kronjyllands hjemmeside her