You are here

Nyt lyskryds ved Gl. Sellingvej i Hadsten

De seneste år er der sket en markant stigning i trafik til og fra i Gl. Sellingvej i T-krydset Gl. Sellingvej/Skanderborgvej

I maj 2018 afsatte byrådet midler til at opføre et nyt lyskryds ved Gl. Sellingvej i Hadsten. Du kan se sagen her.

Opgaverne har nu været i udbud, og arbejdet kan dermed gå i gang primo 2019.

Den stigende trafik ved T-krydset har medført, at der ofte er kødannelser for at komme ud på Skanderborgvej. Problemet blev forstærket, da der blev opsat signalanlæg i krydset Hammelvej/Skanderborgvej.

Men nu bliver der altså gjort noget ved det. Lyskryds-projektet indebærer, at der bliver opsat en ny lysregulering, som bliver samkørt med det eksisterende. Desuden bliver der etableret en højre svingbane fra Gl. Sellingvej. På den måde kan lysreguleringen i begge T-kryds sikre en bedre fremkommelighed på Skanderborgvej. Samtidig får trafikken fra Gl. Sellingvej bedre vilkår i de mest trafikbelastede perioder.

Teknologien er radar-baseret, hvilket giver optimale tidsindstillinger og giver færre drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Trafik og Veje i Favrskov Kommune forventer, at projektet er færdig omkring 1. marts 2019.

Dato: 23. december 2018

Senest opdateret:

18. marts 2019