Nyt medlem fra gråzoneforeninger

21.10.2021

Handicaprådet i Favrskov Kommune skal finde medlemmerne for perioden 2021-2025. Rådets ti medlemmer skal fordeles med fire pladser til Danske Handicaporganisationer og én plads til et medlem fra en gråzoneforening (handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer).
Dertil kommer en repræsentant fra hvert af de stående udvalg: Social og Sundhed, Teknik og Miljø samt Børn og Skole.


Gråzoneforeningerne indstiller selv deres kandidater ved at kontakte Camilla Stampe Olesen caol@favrskov.dk, som viderebringer en samlet liste til byrådet, der udpeger Handicaprådets gråzonemedlem i januar 2022. Herefter indkalder Social og Sundhed det nye Handicapråds medlemmer til et konstituerende møde.

Fristen for gråzoneforeningernes indstillinger er 15. november 2021.

Fristen for at indstille kandidater til kommunens Handicapråd er 1. november 2021 - læs mere