Nyt vidtgående specialundervisningstilbud på Lilleåskolen

20.12.2023

På årets sidste byrådsmøde er et nyt vidtgående specialundervisningstilbud for elever i Favrskov Kommune blevet godkendt. Tilbuddet kommer til at være på Lilleåskolen i Laurbjerg, og det skal stå klar til august 2024 og være for elever fra 0.-6. klasse.

Med oprettelsen af det nye tilbud vil flere elever med vidtgående specialundervisningsbehov få mulighed for at få en hverdag på et skoletilbud i Favrskov Kommune. For eleverne betyder det bl.a. kortere vej til skole, ligesom kommunen kan tilbyde familier en mere sammenhængende indsats. Samtidig gør Favrskov Kommune sig mindre afhængig af at kunne finde pladser til elever på specialskoletilbud udenfor kommunen. 

Det nye tilbud bliver en integreret afdeling på Lilleåskolen, men med egen økonomi og afdelingsleder. Indskolingsfløjen på skolen skal ombygges, så den er tilpasset elevgruppen og har de relevante faciliteter. Det betyder bl.a. nye toiletter, bedre lydisolering, afskærmningsmuligheder, behandlingsfaciliteter og ny legeplads. Ombygningen går i gang i begyndelsen af 2024.

Målgruppen for det nye tilbud er elever med vidtgående specialundervisningsbehov. Det er børn med komplekse og sammensatte diagnoser og væsentlige udviklingsforsinkelser – eksempelvis børn med autisme og ADHD, betydelige funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder eller mental retardering. Svagtseende børn og børn med hørenedsættelse vil også kunne være i tilbuddet. Der vil i fremtiden stadig være Favrskov-elever, der har brug for et mere specialiseret tilbud, og som derfor vil blive visiteret til specialskoler i andre kommuner.