Ordblinde elever har arbejdet med lyttestrategier

31.03.2023
Lyttestrategier for ordblinde elever
To undervisere på en workshop for ordblinde elever
Helle Bundgaard Svendsen og Rikke Ferslev stod for undervisningen på workshoppen.
Workshop for ordblinde elever

Lokale fondsmidler har sat gang i et spændende ordblindeprojekt på ti af kommunens folkeskoler, og elever og læsevejledere har lige prøvet kræfter med forskellige lyttestrategier og arbejdet på at blive aktive lyttere.

Med læsekonsulent Mette Mondrup som tovholder har læsevejledere og elever fra 6.-8. klasse fra ti af kommunens folkeskoler været samlet for at blive klogere på, hvad lyttestrategier kan bruges til. Eleverne arbejdede blandt andet med, hvordan man kan blive en aktiv lytter og få gode lyttestrategier.
 

Flere sanser i spil

De eksterne undervisere Helle Bundgaard Svendsen, lektor og Ph.d. på VIA University College og Rikke Ferslev, lærer og læsevejleder på Trekløverskolen i Kjellerup, stod for dagens undervisning.
Helle Bundgaard Svendsen forklarer:
- Ordblinde er vant til at lytte meget, men ofte kan det være svært at huske alt det, du har hørt. Og når vi lytter, så er det som om, der bliver nogle sanser til overs. Hvor skal man eksempelvis kigge hen, eller hvad skal man gøre af kroppen, når man ikke sidder og holder på en bog? Derfor har vi arbejdet med at udvikle en metode, hvor vi får flere sanser i spil, så det bliver nemmere at huske det, vi har hørt. Det kan være at koble nogle brikker med ikoner til det, du hører og så lægge dem på bordet foran dig i den rækkefølge, du synes, de skal. Det hjælper dig med at gengive handlingen bagefter eller til at få øje på, hvordan en af personernes stemning skifter undervejs, og hvordan lydeffekter som musik eller stemmeføring er med til at understøtte det. Alle var med på at afprøve det, og efterfølgende kan de tage stilling til, hvad der fungerer for dem.


Både Helle Bundgaard Svendsen og Rikke Ferslev er begejstrede for, at både læsevejledere og ordblinde elever var samlet.
- Eleverne var superaktive og engagerede. Læsevejlederne var gode rollemodeller, gik ind i aktiviteterne og fik god viden om elevernes tilgang til de forskellige lyttestrategier. Der var en rigtig god stemning og summen rundt ved bordene mellem eleverne og læsevejlederne. Og så var det selvfølgelig positivt, at der var en læsevejleder til få elever, og det gav en bedre snak om lyttestrategierne, forklarer Helle og Rikke.

 

Inkluderende metode

Læsevejleder Asker Bønløkke Andersen, Hadsten Skole, og ordblindelærer Helle Pedersen, Søndervangskolen, deltog begge i dagen og glæder sig over at få indsigt i forskellige lyttestrategier.
- Det var fint at få prikket lidt til den traditionelle forståelse af at efterbearbejde noget lyttet ved hjælp af emojis og billeder. Det var hands-on, og denne tilgang til lytning kan måske også bruges på de andre klassetrin, lyder det fra Asker og Helle.
Også eleverne fik noget ud af dagen – fra deres evalueringer lyder det blandt andet:
- Det har været spændende og hyggeligt. Vi har lært noget og snakket en del. Det var sjovt med billederne, for så var det nemmere at huske, hvad der skete i kapitlet.

Med lyttestrategierne har Helle Bundgaard Svendsen også fokus på at give de ordblinde elever nogle redskaber, der kan føre til en bedre litteraturanalyse og til at forstå tekstens personer bedre.
- Det er en inkluderende undervisningsmetode, der bearbejder teksten og hjælper med læseforståelsen, og det gavner i høj grad de ordblinde elever, siger Helle Bundgaard Svendsen.

I løbet af september måned i år vil de deltagende skoler gennemføre prøvehandlinger.
- Det handler om, at vi skal afprøve de forskellige strategier og metoder i klasserne, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan bruge noget af det i den efterfølgende danskundervisning, siger Mette Mondrup.

Fakta:
 

Logistikvirksomheden Frode Laursen i Vitten ved Hinnerup har givet 46.000 kr. til projektet ’Ordblinde børn – lyttestrategier og litteraturoplevelser i Favrskov Kommune’.

Helle Bundgaard Svendsen og Rikke Ferslev har udviklet Lydakademiet, der er et undervisningsmateriale, som ligger på Gyldendals danskportal 7-10. kl. 

Lydakademiet er udviklet i forskningsprojektet Reading Between Media. Læs mere om projektet. 

Læsevejleder Asker Bønløkke Andersen
Læsevejleder Asker Bønløkke Andersen.
Ordblindelærer Helle Pedersen.
Ordblindelærer Helle Pedersen.
Undervisning på workshop for ordblinde elever.