You are here

Peermodul rykker nu ind på VIA University College Aarhus

  • Med uddannelsen som et nyt tilbud har Cecilie Thorup Scheuer (tv.) og Christina-Regitze Pedersen nået en vigtig milepæl i deres arbejde.

    Med uddannelsen som et nyt tilbud har Cecilie Thorup Scheuer (tv.) og Christina-Regitze Pedersen nået en vigtig milepæl i deres arbejde.

Med et kompetencegivende peermodul på VIA har Favrskov Kommunes to peermedarbejdere nået en vigtig milepæl.

Siden 2019 har Socialpsykiatrien i Favrskov Kommune afprøvet forskellige indsatser af peerstøtte i kommunen. Peer betyder ’ligemand’, og navnet henviser til, at hjælperne selv har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed og det at komme ovenpå igen.
I Favrskov Kommune arbejder Cecilie Thorup Scheuer og Christina-Regitze Pedersen med peerarbejdet, og sammen med deres projektgruppe glæder de sig over, at de nu har indgået samarbejdet med afdelingen Social, Sundhed og Beskæftigelse under Eftervidereuddannelsen i VIA University College.

- Det er en vigtig milepæl, at peers nu får muligheden for at rykke ind på en uddannelsesinstitution, hvor de kan tilbydes kvalificeret kompetenceudvikling i forhold til deres særlige fag. Peermedarbejdere er længe blevet betegnet som ufaglærte på trods af, at en stor del af dem i forvejen har en eller flere fagfaglige uddannelser bag sig. Derfor er det glædeligt, at de levede erfaringer nu bliver blåstemplet og anerkendt på lige fod med de fagfaglige kompetencer, lyder det fra Cecilie Thorup Scheuer og Christina-Regitze Pedersen.

Målet er, at de studerende skal kunne bruge deres erfaringer som kompetencer. Det sker gennem et videns-, færdigheds– og kompetenceløft i form af teorier, metoder, redskaber og (selv)refleksion. Dermed skal peer-fagpersonerne kunne indgå som en del af det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde i psykiatrien og socialpsykiatrien. 

Et tilskud på 3.270.500 kroner fra Sundhedsstyrelsen satte tilbage i 2019 gang i peerstøtten i Favrskov Kommune. Blandt andet har de to peermedarbejdere i Favrskov udviklet en peeruddannelse, og elementer af uddannelsens formål, lærings- og kompetencemål er tænkt ind i peermodulet på VIA. Peermodulet på VIA komme til at høre under akademiuddannelsen i Sundhedspraksis under modulet Socialpædagogik og psykiatri og giver 10 ECTS point.

Cecilie og Christina-Regitze er også meget tilfredse med, at der er indlagt et afsluttende kursus omkring kompetenceafklaring, hvor man får en kompetencekortlægning.
- I den kortlægning er der fokus på motivation, værdier for den enkelte peer-fagperson og på at få skrevet CV og gode ansøgninger. Det er netop vigtigt at sætte fokus på, hvordan man gør disse levede erfaringer gældende over for en arbejdsplads, og hvordan man bliver attraktiv som medarbejder, siger de begge.

Modulets målgruppe henvender sig primært til de peers, der står uden for arbejdsmarkedet og som gerne vil opkvalificeres til at gå ud og bruge deres levede erfaringer med psykisk sårbarhed til en erfaringskompetence, men alle er velkomne til at søge optagelse. Modulet er et prøvemodul for at se, hvordan peerfagligheden udvikles i samarbejdet med VIA. Erfaringerne skal også vise, om der kan udvikles peermoduler på flere niveauer, som rammer mange peers, der er en blandet gruppe med forskellige baggrunde og forudsætninger. 

Læs mere om uddannelsen og tilmelding

Dato: 08. juli 2021

Senest opdateret:

09. september 2021