Plan for det videre arbejde med udsatte anlægsprojekter

11.05.2022

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-25 udsatte byrådet i Favrskov i efteråret 2021 en række forslag til nye byggerier og større renoveringsprojekter. Projekterne blev udskudt som følge af store prisstigninger på byggematerialer. De udsatte anlægsprojekter er drøftet på en særskilt anlægskonference for byrådet 26. april 2022.

I forlængelse heraf har et bredt flertal sat politisk retning for det videre arbejde med de udsatte projekter. Der var blandt andet enighed om, at udvidelsen af Botilbuddet Harebakken i Hammel med otte boliger og to akutpladser igangsættes snarest, og at anlægsopgaven skal udbydes medio 2022, så der kan tages stilling til de indkomne tilbud senest i december 2022.

Endvidere var der enighed om, at forvaltningen frem mod budgetlægningen for 2023 skal:

 • Kvalificere en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver på Tungelundskolen i Thorsø, hvor reparation af utætte tage, renovering og etablering af yderligere toiletter, udskiftning af gulvbelægninger, klimastyring mv. har første prioritet.
   
 • Udarbejde forslag til en langsigtet udviklingsplan for Korsholm Skole – herunder vurdere, hvilke bygninger der med fordel kan moderniseres/renoveres.
   
 • Udarbejde et oplæg vedrørende Kulturhuset Sløjfen i Hadsten, der blandt andet indeholder en udvidelse og ombygning af køkkenet, forskønnelse af forpladsen ved Sløjfen, nødvendig renovering af Ungdomsskolens lokaler på Vinterslevvej i Hadsten samt overvejelser om alternative placeringer til Musikskolens aktiviteter i Sløjfen.

- Vi har haft nogle gode og grundige drøftelser om, hvordan vi skal håndtere de udsatte anlægsprojekter i forlængelse af de meget store prisstigninger i byggebranchen og som følge af krigen i Ukraine. Jeg er meget godt tilfreds med, at vi i fællesskab nu har fået sat retning for, hvordan vi kommer videre med de enkelte projekter. Nu venter vi så på resultatet af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL om næste års økonomi – så vi til budgetforhandlingerne i august 2022 har klarhed over, hvad vi har råd til af anlæg de kommende år, siger borgmester Lars Storgaard.

Læs mere om aftalen om det videre arbejde med udmøntningen af de udsatte nybyggerier og større renoveringsprojekter her:
 

Yderligere oplysninger:

 • Lars Storgaard (C), borgmester 24 24 32 77
 • Isabell Friis Madsen (A), gruppeformand 20 46 64 28
 • Charlotte Green (C), gruppeformand 25 67 38 28
 • Birgit Liin (V), gruppeformand 41 40 15 42
 • Eva Damsgaard (O), gruppeformand 81 61 80 33
 • Søren Frandsen (F), gruppeformand 24 23 43 71
 • Torben Christensen (B), gruppeformand 42 80 00 96
 • Erling Høj Sørensen (D), gruppeformand 20 45 80 98