You are here

Ny strategi med varierede boligtyper skal skabe vækst

Favrskov Kommune har i dag succes med at lokke tilflyttere til med den grønne natur, den velfungerende infrastruktur og de gode skoler og institutioner. Men i fremtiden skal det være endnu mere attraktivt at flytte til Favrskov - og blive boende hele livet.

Det er det overordnede mål i forslaget til Favrskovs nye plan- og bæredygtighedsstrategi, der netop er sendt i offentlig høring.

Forslaget til plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ har fået titlen ”Vækst i Favrskov”, og den beskriver, hvordan Favrskovs boligudbud i fremtiden skal være mere varieret.

Formålet er blandt andet at skabe bedre plads til både unge, singler og ældre ved at øge andelen af mindre og tættere boliger og samtidig skabe mulighed for at opføre flere etage- og lejeboliger.

Borgmester Nils Borring håber, at Favrskov med den nye strategi kan få en større andel af den østjyske befolkningstilvækst.

- Favrskov er begunstiget af nærhed til natur, nærhed til flere store byer og en god infrastruktur, og det har i mange år tiltrukket især børnefamilier til både eksisterende og nye parcelhusområder. Vi oplever dog, at både unge og ældre flytter til nabokommunerne, fordi vi ikke har en stor nok variation i boligmassen. Den tendens håber jeg, at strategien her kan være med til at ændre, siger Nils Borring (A).

Bygger videre på tidligere planer og strategier

Forslag til plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ bygger videre på de visioner, som Favrskov Byråd har arbejdet med i tidligere plan- og bæredygtighedsstrategier, kommuneplaner og lokalplaner. Det ses blandt andet ved, at målene i forslaget til plan- og bæredygtighedsstrategien i høj grad er sammenfaldende med de mål, der blev fastlagt i planstrategien ”Fremtidens Favrskov 2030” og i Kommuneplan 2017-29.

Plan- og bæredygtighedsstrategien er retningsgivende for arbejdet med den næste kommuneplan, som forventes at ligge klar som forslag i slutningen af 2020.

Alle interesserede kan komme med høringssvar til det fremlagte forslag til plan- og bæredygtighedsstrategi, hvor det er muligt både at komme med forslag til ændringer af det fremlagte forslag og med opbakning til forslagets konkrete indhold.

 

Borgermøde 23. maj i Hammel

Torsdag 23. maj kl. 19.00 afholdes der borgermøde om forslaget til plan- og bæredygtighedsstrategien i Inside i Hammel. På borgermødet vil hovedpunkterne i planen blive præsenteret, ligesom der efterfølgende vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til forslaget.

Forslaget til plan- og bæredygtighedsstrategien, ”Vækst i Favrskov”, kan ses her på favrskov.dk og kan hentes i en trykt udgave på bibliotekerne og i Borgerservicecentret i Hinnerup.

Dato: 12. maj 2019

Senest opdateret:

13. maj 2019