You are here

Stedfortræder indtræder i Favrskov Byråd

  • Susanne Hammelboe

    Susanne Hammelboe (A) indtræder som stedfortræder for byrådsmedlem Lone Boye (A).

Susanne Hammelboe (A) indtræder som stedfortræder for byrådsmedlem Lone Boye (A), der er midlertidigt fraværende af helbredsmæssige årsager.

Byrådet godkendte indkaldelsen af Susanne Hammelboe (A) som stedfortræder på byrådsmødet 30. april 2019 med virkning fra samme dag.

Ændringerne betyder, at der rykkes rundt på poster i nogle udvalg og råd. Susanne Hammelboe (A) overtager Lone Boyes plads i Kultur- og Fritidsudvalget og i TV2 Østjyllands repræsentantskab. Herudover varetager Susanne Hammelboe posten som stedfortræder for Erik Særkjær (A) i Folkeoplysningsudvalget.

I det særlige børn- og ungeudvalg bliver Lone Glarbo (V) i Lone Boyes fravær fungerende formand, og Isabell Friis Madsen (A) bliver fungerende næstformand. Susanne Hammelboe (A) bliver stedfortræder for Isabell Friis Madsen i det særlige børn og unge-udvalg.

Dato: 01. maj 2019

Senest opdateret:

01. maj 2019