Puljebeløb kan gøre den helt store forskel

22.09.2023

Favrskov Kommune har en Start- og udviklingspulje, som mange folkeoplysende foreninger glemmer at søge. Dorthe Pieper, formand for Hinnerup Garden, søgte midler til at promovere et nyt tilbud, og de 2.400 kr. var med til at få budskabet ud over rampen.

Folkeoplysningsudvalget i Favrskov Kommune forvalter midlerne i Start- og udviklingspuljen, som godkendte folkeoplysende foreninger og grupper med et folkeoplysende formål kan søge til eksempelvis nye initiativer, enkeltstående projekter og markedsføring.

Hos Hinnerup Garden gik snakken i foråret på at stable tilbuddet Musik & Sjov for de 8-13-årige på benene som et sommerferietilbud. Men hvordan får vi lige fat på målgruppen og gør dem opmærksom på tilbuddet, var næste spørgsmål, fortæller Dorthe Pieper, formand for Hinnerup Garden:


- Vores store udfordring er at få fat i målgruppen, da vi ikke må bruge Aula på skolerne, og hvis forældrene ikke selv har spillet noget musik på et tidspunkt i deres liv, så kan det være svært at nå dem. Så vi søgte Start- og udviklingspuljen om 2.400 kr., og de penge brugte vi på flyers og annoncerede opslag på Facebook. Vi delte blandt andet flyers ud på en markedsdag i Søften, da målgruppen var der. Umiddelbart kan det lyde som et lille beløb, men det gjorde en stor forskel for os, da vi ofte ikke har så mange penge til at reklamere for. 22 børn deltog i tilbuddet, og vi har fået nye medlemmer den vej rundt.

Det er hendes erfaring, at mange foreninger og grupper ikke er opmærksomme på, at de faktisk kan søge Folkeoplysningsudvalget om penge.

- Der er selvfølgelig nogle regler for, hvad man kan søge til, og hvad man ikke kan få støtte til. Men hvis jeg hører om nye initiativer i kommunen, så kan jeg godt finde på at minde foreningerne bag om, at de kan søge puljen om midler. Det kan lyde af små beløb, men for mange foreninger er det ofte de penge, der gør den store forskel, så de kan komme bedre i gang, oprette en bankkonto eller bruge penge på promovering, lyder det fra Dorthe Pieper.

Fakta:

Midler fra Start- og udviklingspuljen skal gå til projekter, der skaber fornyelse og udvikling af kommunens fritidstilbud. Foreninger og andre hjemmehørende i Favrskov Kommune kan ansøge om midler.

Der kan søges tilskud til:

  • Nye initiativer med folkeoplysende formål
  • Udviklingsarbejde
  • Enkeltstående projekter
  • Nye folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige aktivitetstilbud
  • Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
  • Virksomhed af tværgående karakter
  • Markedsføring når der er tale om nye aktiviteter
  • Engangsbeløb til opstart af ny forening eller ny aktivitet i forening
  • Lokalt forankrede aktiviteter

Dorthe Pieper sidder selv i Folkeoplysningsudvalget. Når der skal tages stilling til en ansøgning fra eksempelvis Hinnerup Garden, deltager hun selvfølgelig ikke i den del af mødet.