Revideret regulativ for hønsehold

02.12.2022

Den 1. januar 2023 træder en revideret udgave af Favrskov Kommunes hønseregulativ i kraft

En høne i en have

I regulativet er der foretaget justeringer, der betyder, at støjende fuglehold bedre kan reguleres.

Et af formålene med et revideret hønseregulativ er at få præciseret teksten, så reglerne i regulativet er utvetydige.

Desuden fremgår forhold, som reguleres af Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen, ikke længere i regulativet.

Se hele Favrskov Kommune regulativ for hønsehold her