Røde Kors byder ind med vaccinationshjælpelinje

21.12.2021

Røde Kors har fået midler til at udvide deres eksisterende hjælpeordning ’Parat hjælpenetværk’, så det nu er muligt at guide og støtte borgere til at blive coronavaccineret. Der kan være forskellige måder at hjælpe på:

  • Følge dig frem og tilbage til det sted, du skal vaccineres
  • Fortælle dig, hvor du kan blive vaccineret
  • Rådgive dig om, hvordan du bestiller en tid til din næste vaccine.

Det er også muligt for medarbejdere i kommunen, pårørende, frivillige eller lignende at booke på borgerens vegne.
Læs mere på Røde Kors' hjemmeside. 

Eller ring til hjælpelinjen på 35 29 96 60 alle dage mellem kl. 10-16

Hjælpen kan være relevant for borgere, der eksempelvis føler sig utrygge ved at blive vaccineret, ældre uden netværk og mennesker med fysisk eller psykisk handicap.