Sangkraft Favrskov fortsætter i 2024 og 2025

17.11.2023

Tidligere på året startede projektet Sangkraft Favrskov op, og nu har Kultur- og Fritidsudvalget via puljen til kulturinitiativer bevilget 200.000 kr. i årene 2024 og 2025. Dermed fortsætter indsatsen med at udbrede sang og kor til alle kommunens borgere uanset alder og baggrund.

Sangkraft Favrskov er en del af et landsdækkende projekt under Sangens Hus. Sangens Hus understøtter med vidensdeling og netværk med andre sangkraftcentre, samt med et tilskud på minimum 244.000 kr. fordelt over 2024 og 2025. Visionen for Sangkraft Favrskov er at gøre sang til noget nærværende for alle borgere i kommunen og bruge sang som katalysator for mere fællesskab, kulturel dannelse og lokal ’sammenhængskraft’.

Det arbejde er allerede i fuld gang med f.eks. korkoncerter i kulturhusene, vokalkoncerter i kirkerne, stort børnekor ved sommerens børnekulturfestival SKRÅL og samarbejder på tværs af kirker, lokale kor, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

Med udvalgets bevilling kan arbejdet fortsætte, så det fremadrettet vil være nemt at finde et sangfællesskab i kommunen. Desuden vil Sangkraft Favrskov i 2024 og 2025 arbejde med sin grundfortælling om at tænke sang som et bidrag til at løse forskellige samfundsproblematikker som f.eks. mistrivsel, ensomhed og stress. I den forbindelse igangsættes et pilotprojekt om sundhedssang i foråret 2024 i samarbejde med Sangens Hus.

Sangkraft Favrskov har desuden fokus på, at sang er noget, man kan blive dygtig til, så det er også vigtigt at understøtte talentarbejdet på tværs af kommunens mange kor. Det kan blandt andet gøres ved at danne et korskoletilbud.

En projektleder skal fortsat være ansat 18 timer om ugen for at holde snor i alle opgaverne og samarbejdsrelationerne. I slutningen af 2024 skal projektet evalueres.

Læs mere om Sangkraft Favrskov