You are here

Skolebørn jubler over ørredfangst

Af anoh
Elever fra Lilleåskolen holder styr på trivslen i Voermølle Å

Flere af børnene skreg højlydt af glæde, da Favrskov Kommunes vandløbsfolk fangede en 18 cm stor bækørred i Voermølle Å.

Fangsten foregik med elfiskegrej som led i en undersøgelse af, om der er kommet flere fisk siden færdiggørelsen af det store vandløbsprojekt ved Voermølle sidste år.

Favrskov Kommune har indledt et samarbejde med en 4. klasse fra Lilleåskolen i Laurbjerg. Her får børnene mulighed for at følge med i, hvordan naturen udvikler sig fra projektet er lavet og 3 år frem.

Torsdag 28. september var knap 20 ivrige elever med til at bære de mange ørreder op i baljer, hvorfra de skulle måles og tælles. Vandløbsfolkene bruger ørreden som miljøindikator, da en stor ørredbestand fortæller, at vandløbet både har god naturlig variation og rent vand.

Resultatet var meget opløftende, da bestanden af små ørreder (yngel) er steget fra 225 til 390 ørredyngel for hver 100 m af åen. Miljømålet for fiskebestanden er mindst 150 ørredyngel/100m vandløb, så der er mere end dobbelt så mange fisk, som miljømålet kræver.

Skoleklassen har derfor et spændende udgangspunkt for deres videre arbejde med at undersøge vandløbet, og følge med i, om vandløbsnaturen bliver endnu bedre om et par år.

Det er planen, at børnene næste år skal udplante vandplanter i det nye åløb, hvor der mangler vandplanter som skjul for fisk og smådyr.

Favrskov Kommunes forventning er, at der kan komme endnu flere fisk i åen fremover, og at disse kan sprede sig og give en generelt bedre ørredbestand i Voermølle Å, der i dag har lange stræk ovenfor Voermølle, hvor der kun er få fisk tilstede.

Formålet med kommunens vandløbsprojekt ved Voermølle er at skabe fuld passage for fisk og smådyr i åen.

Dette er gjort ved at føre Voermølleå udenom møllesøen, og der er gravet et nyt slynget åløb, som giver naturlig variation med plads til mange fisk, smådyr og vandplanter- hurra for naturen!

Dato: 13. oktober 2017

Senest opdateret:

18. oktober 2017