Skoleelever byder ind med klimaløsninger

07.10.2021
Medarbejder holder oplæg om klimatiltag
Elever arbejder med klimatiltag

Hvordan skal fremtidens grønne Favrskov se ud? Det gav elevrådsrepræsentanter fra alle kommunens skoler i går deres bud på i byrådssalen i Hammel.

Kan man sætte solceller på alle offentlige bygninger? Eller hvad med gratis el-cykler til alle? Og hvad med at lave gode kampagner, der opdrager folk til at passe på naturen og rydde op?

Byrådssalen summer af liv og store og små ideer. Alle skoler har sendt repræsentanter fra deres elevråd, så de kan byde ind med gode ideer til fremtidens grønne Favrskov. Borgmesteren har budt velkommen med ord om demokrati, dialog, klima og idégenerering.

Derefter snakker eleverne sig frem til syv overordnede emner: Energi, natur, ressourcer, affald, madspild, transport og forbrug. Under de emner sætter de ord på udfordringer som overforbrug, affald, plastik i havet, fossile brændstoffer og engangsplast.

I en af grupperne sidder 15-årige Mikkel Höfling Rasmussen fra Hadbjerg Skole:
- Det er sjovt at være med til, og vi snakker godt sammen i gruppen. Vi har fokus på ressourcer og snakker eksempelvis om, at vores lærere deler hæfter ud, vi aldrig får brugt. Så måske er det bedre med ark eller en computer. Og måske en touch-pen til computeren, hvis vi skal have fornemmelsen af selv at skrive. Inden mødet havde jeg egentlig ikke sat mig meget ind i det med klimaet, men det får jeg mere indsigt i nu, og det er spændende.

12-årige Ida Marie Skaanning fra Bavnehøjskolen i Hadsten er enig i, at det virkelig er spændende.
- Det er fedt, at vi får lov til at deltage, byde ind, stille spørgsmål og blive hørt. Vi lærer meget og finder ud af, at det også er svært, så man skal altså sætte sig ind i det, for det handler også om mange penge. Vi har fokus på natur og affald og snakker om, hvordan vi bedst samler vores skrald og håndterer det. Vi har snakket om, at vi skal have flere skraldespande og flere træer, siger Ida Marie Skaanning.

Stine Lykke Holt, projektmedarbejder i Natur og Miljø, er sammen med pædagogisk konsulent Birthe Bitsch Mogensen tovholder på klimadagen for eleverne. Hun går rundt til grupperne, lytter og byder ind med ideer og gode råd. Hun er begejstret for deres deltagelse.

- De unge får ofte andre ideer, end vi gør, da de ikke som os er formet af, hvad man ikke kan. I forhold til os skal de leve længst med udfordringerne og de valgte løsninger, og derfor er det også kun rigtigt, at de har været med til at forme løsningerne. De er gode til at tænke ud af boksen og samtidig balancere hinanden i grupperne, så det ikke stikker helt af, for nogle af dem husker også på det økonomiske perspektiv, siger Stine Lykke Holt.

Hun deltager i arbejdet med at opdatere kommunens klimaplan, og i forbindelse med det arbejde bidrager mange forskellige grupper.

- Vi har også inviteret erhvervslivet til at samarbejde om klimaløsninger, og vi planlægger en konference for landbruget. Klimaugerne byder også på mange arrangementer, hvor vi får bidrag og input til klimaplanen. 14. oktober har vi et stormøde om fremtidens grønne Favrskov, og vi har desuden en event på gymnasiet, så vi også får input fra de unge med, oplyser Stine Lykke Holt.

Online kan man via kommunens hjemmeside døgnet rundt skrive ind med gode ideer og forslag 

Fire konkrete forslag

På baggrund af arbejdet i byrådssalen har eleverne lavet en afstemning for at udpege de vigtigste indsatser, de fandt frem til i går. Og det er følgende:

Transport:

Et trinbræt i Laurbjerg og generelt bedre forbindelser med offentlig transport rundt i kommunen – særligt til og fra Hadsten, hvor gymnasiet ligger.

Affald:

Fokus på affald i naturen, hvor man opretter fritidsjobs for unge, så de samler skrald og får koncertbilletter eller andre oplevelser sponsoreret af virksomheder.

Ressourcer:

Eleverne synes, det er et problem, at mange kladdehæfter og opgavehæfter kun bliver brugt kvart eller halvt. Derfor vil de gerne have touch-pens til alle elever, så man stadig kan skrive i hånden, men samtidig have sine noter digitalt. Det sparer ressourcer, da der ikke skal smides så meget ud, og det begrænser forbruget af blyanter mm. fremadrettet.

Forbrug:

Eleverne foreslår en event, hvor man kan blive klogere på at begrænse sit forbrug eller forbruge grønnere. Til messen skal der være en virksomhedszone, hvor virksomheder kan sælge restpartier, der ellers skulle smides ud. Der skal også være en borgerzone, hvor borgere kan dele gode råd til mindre forbrug og en scenezone, hvor eksempelvis Aarhus Universitet eller Sebastian Klein kan holde oplæg om klima og natur.

Elever arbejder med klima
Skema om klimatiltag
Elever arbejder med klima i byrådssalen i Hammel