You are here

Slåning af vejrabatter ved frøgræsmarker

Favrskov Kommune slår i maj/juni vejenes sidearealer langs marker med frøafgrøder

Har du frøgræsmarker, som grænser op til offentlig vej, skal du inden 15. maj 2017 indmelde det til kommunen.

Herefter begynder kommunen at slå de vejrabatter, der grænser op til frøgræsmarkerne.

Du kan sende dine oplysninger til Trafik og Veje. Kontaktperson: Henning Kristensen, Favrskov Kommune, 89 64 54 24/20 18 13 44 eller hekr@favrskov.dk.

Det er en stor hjælp for os, hvis du vedhæfter et kort over det område, du ønsker slået. Fx kan du tage et billede at kortet (med din telefon), hvor du har sat nogle streger eller lignende.

Dato: 21. april 2017

Senest opdateret:

21. april 2017