Små liv søger store hjerter

21.12.2023
Små liv søger store hjerter

Favrskov Kommune bakker op om Social- og Boligstyrelsens nye kampagne ’Små liv søger store hjerter’, der skal skabe interesse for at hjælpe børn og unge i udsatte positioner. Kampagnen skal også øge kendskabet til de forskellige måder, man kan støtte børn og unge på.

Kampagnens centrale budskab er, at vi alle har et ansvar for børn og unges liv og trivsel. Der er brug for, at flere kender til de forskellige måder, man som borger kan bidrage på – som enten plejeforælder, netværksplejeforælder, støtteperson til anbragte børn og unge eller som adoptivforælder. I kampagnen bliver begrebet ’Hjerteforældre’ brugt som en samlet betegnelse for de forskellige roller, man kan spille i børn og unges liv.

Kampagnen er udviklet i et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og kommunikationsbureauet Primetime Kommunikation. Den består blandt andet af plakater, film på sociale medier og fysiske materialer distribueret til skoler og idrætsforeninger. 

Se korte videofilm og læs mere om indsatsen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at blive hjerteforælder eller at høre mere om det, er her nogle forskellige kontaktoplysninger:

Hvis du ønsker at høre mere om at blive plejeforælder eller netværksplejeforælder, kan du kontakte familieplejekonsulenterne i Favrskov Kommune:

Hvis du ønsker at blive støtteperson til et barn eller en ung i Favrskov Kommune, skal du sende en uopfordret ansøgning til boernogkultur@favrskov.dk. Herefter vil du få en bekræftelse på, at vi har modtaget din henvendelse. Vi gemmer din ansøgning i et sikkert fagsystem. Vores børne- og ungerådgivere har herefter mulighed for at søge i de gemte ansøgninger, hvis vi mangler nogen til en opgave og vil kontakte dig, hvis du er det bedste match til den konkrete opgave.

Hvis du ønsker at høre mere om at blive adoptivforælder, kan du kontakte Familieretshuset ved at ringe på 72 56 70 00. 

Læs mere om, hvilke andre muligheder du har for at kontakte Familieretshuset