Snart kan du benytte genbrugspladsen i Hammel uden for normal åbningstid

18.08.2021
Grafik viser selvbetjening på Hammel Genbrugsplads

Fra den 1. september er det muligt at benytte genbrugspladsen i en selvbetjent åbningstid, hvor der ikke er vejledere til stede

Ordningen kræver tilmelding, og allerede nu kan både privatpersoner og erhvervskunder tilmelde sig via forsyningens hjemmeside.

Det har fra brugernes side været et stort ønske at kunne benytte pladsen i en udvidet åbningstid. Favrskov Forsyning har lyttet til ønskerne og er nu klar med en løsning, der imødekommer kundernes behov. 

Man kan tilmelde sig ordningen for selvbetjent åbningstid på Hammel Genbrugsplads 
på: favrskovforsyning.dk/selvbetjent-genbrugsplads

Tilmelding kræver sorteringstest 

I forbindelse med tilmeldingen til den selvbetjente åbningstid, bliver kunderne præsenteret for en række spørgsmål vedrørende sortering og retningslinjer på genbrugspladen.

- Vi vil gerne sikre at brugerne har styr på, hvordan deres affald skal sorteres og afleveres på pladsen i den selvbetjente åbningstid. Og at de kender de gældende regler. Derfor 
kræver vi, at de består en ’regel- og sorteringstest’ i forbindelse med tilmeldingen, pointerer Jens Drivsholm, driftschef i Favrskov Forsyning.

Ved tilmelding skal der knyttes kontaktoplysninger samt køretøjets nummerplade til adgangssystemet.
Sådan fungerer det på pladsen

Når testen er bestået, er der adgang til genbrugspladsen i tidsrummet kl. 07.00-20.00 i 
hverdage samt 07.00-18.00 i weekender. 

Ved ankomst til pladsen aflæses nummerpladen, og porten går op. Det er nu muligt at 
aflevere sit affald i de rigtige containere. 

Det er dog ikke muligt at aflevere miljøfarligt affald og batterier, benytte containeren ”Til 
nedgravning” eller gå på genbrugsjagt i GI' og TA’ uden for den bemandede åbningstid.

Ønsker man vejledning, er der personale på pladsen fra kl.12-18 i hverdage og kl. 9-15 i weekender.

Forsøgsperiode

Ordningen med selvbetjent åbningstid på Hammel Genbrugsplads vil frem til sommeren 2022 køre som en forsøgsperiode, hvor Favrskov Forsyning kan teste ordningen i praksis. Det betyder, at der i perioden kan ske ændringer og justeringer undervejs. Der vil blive informeret om eventuelle ændringer på forsyningens hjemmeside såvel som på Hammel Genbrugsplads. 

Overvågning og fratagelse

Genbrugspladsen bliver overvåget med videoovervågning. Det betyder, at Favrskov Forsyning har mulighed for registrere, hvis en kunde bevist har sorteret forkert, har stjålet affald eller udført hærværk på pladsen. Sker det, kan forsyningen fratage brugeren retten til at benytte pladsen udenfor den bemandede åbningstid.

- Vi ved, at langt de fleste brugere på vores pladser er gode til at sortere deres affald og sagtens kan overholde vores retningslinjer. Men efter adskillige tilfælde på Hvorslev Genbrugsplads med grove fejlsorteringer, affald der er smidt på jorden samt tyveri, er det en god løsning med øget overvågning, registrering af kunder og muligheden for at udelukke enkelte brugere, så de ikke ødelægger det for alle andre, siger Jens Drivsholm.

I forbindelse med åbningsugen, står Favrskov Forsyning klar til at hjælpe med tilmeldingen. 

Fakta