Søg studielegat

26.05.2023

Der er opstået pludselig mulighed for uddeling af en enkelt sidste legatportion fra ”Førstelærer Antoni Jensen og Hustru, Mette Lauridsens legat for unge studerende mænd og kvinder”. Legatportionen uddeles efter først-til-mølle-princip til ansøgere, der opfylder legatets betingelser for tildeling af legatmidler. Der lukkes for ansøgning, når første berettigede ansøger er fundet. 

For at komme i betragtning skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Ansøger skal læse til lærereksamen, studentereksamen eller en afsluttende eksamen med en af disse som grundlag.
  • Ansøger skal være efterkommer af Antoni Jensen og Mette Lauridsens søskende (skal dokumenteres) og/eller,
  • Ansøger skal være født i den tidligere Hammel Kommune og /eller,
  • Ansøgers forældre skal have haft bopæl i mindst 10 år i den tidligere Hammel Kommune. (Gælder fra ansøgningstidspunktet og 10 år tilbage).

Der skal til ansøgningen vedlægges dokumentation for optagelse på uddannelse, motiveret ansøgning og gerne budget.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatsmedarbejder Louise Leth på tlf. 89 64 63 47 eller mail: legater@favrskov.dk