Teknologi giver frihed og fleksibilitet

22.03.2023
Inspirationskufferter fra Velfærdsteknologiteamet.
To medarbejdere i Velfærdsteknologiteamet.
To medarbejdere i Velfærdsteknologiteamet.

Karin Juhl og Maiken Bjerre Sørensen er kommunens velfærdsteknologiteam på social- og sundhedsområdet. De har fokus på at finde teknologiske hjælpemidler, som gavner borgerne og giver dem en større frihed til at mestre eget liv. Og hjælpemidlerne frigør minutter, så medarbejderne kan skabe nærvær til andre opgaver.

Siden 2014 har sygeplejerske Karin Juhl arbejdet med velfærdsteknologi på Ældreområdet i Favrskov Kommune. I januar 2022 fik hun en kollega i Maiken Bjerre Sørensen, der er uddannet diplomingeniør i sundhedsteknologi. Nu arbejder de med velfærdsteknologi på Ældreområdet, Handicap og Psykiatri og Sundhedsområdet, og deres forskellige fagligheder er netop en styrke, forklarer de:
- Drivkraften for os er, vi hele tiden arbejder på at imødekomme borgernes behov på den bedst mulige måde, så borgerne stadig er trygge. Det skal have værdi for dem, og i den indsats har vi altid øje for mennesket. Og i det arbejde supplerer vi hinanden godt med en it-faglighed og den sundhedsfaglige tilgang. Vi er ydmyge over for hinandens fagligheder, for vores løsninger skal være driftssikre, så vi kommer i mål hos borgerne.

Frihed i teknologien


Velfærdsteknologien er blevet et vigtigt område, da det kan gøre borgerne mere selvhjulpne, så de kan tage hånd om deres egenomsorg og få frihed og fleksibilitet ind i hverdagen, da de selv kan være med til at styre, hvornår de skal have online hjælp i form af eksempelvis et skærmbesøg.
- Vi kalder også velfærdsteknologien for frihedsteknologien, da vi kan finde løsninger, som letter hverdagen for mange og samtidig frigør det noget tid, medarbejderne kan bruge til andre opgaver, der kræver nærvær og fysiske besøg. Teknologien er absolut ikke en spareøvelse, men et spørgsmål om at nå opgaverne på bedste vis, også på et område, hvor det ikke altid er så nemt at rekruttere medarbejdere, understreger Karin Juhl.

De vigtige målgrupper

De velfærdsteknologiske løsninger er først for alvor ved at komme ud over rampen, så derfor handler det for teamet også om at kommunikere ud, hvad velfærdsteknologien kan løse. Og den kommunikation har mindst tre målgrupper, lyder det fra Maiken Bjerre Sørensen:
- Vi skal formidle mulighederne ud, så borgerne finder ud af, hvad de faktisk mangler til at lette deres hverdag. Det samme skal vi gøre i forhold til vores kolleger i ældreplejen, i Handicap og Psykiatri og på Sundhedsområdet. De skal vide, hvor de kan få viden og vejledning om mulige velfærdsteknologier, som kan hjælpe deres borgere. Endelig er der også de pårørende, som ofte er på udkig efter gode løsninger til deres kære familiemedlemmer, så de er også en vigtig målgruppe at have øje for.

 

Velfærdsteknologi hjælper alle

I løbet af det første år for velfærdsteknologiteamet er der kommet gang i brugen af nye løsninger: Der er en vendemadras, der kan forebygge liggesår og give borgeren en bedre søvn, der er en robot til genoptræning af arme og ben, der er et vibrationsur, som minder borgeren om eksempelvis at tage sin medicin, der er en karkludeopvrider og en alarm, der giver lyd, hvis du ikke har åbnet dit køleskab hele dagen. Desuden har Karin og Maiken samlet en masse små hjælpemidler – også omtalt som hverdagsteknologier - i fem inspirationskufferter, som de kommer rundt med til forskellige møder, hvor borgerne afprøver hjælpemidlerne og finder ud af, hvor de kan købe dem.

Det er vigtigt for Karin og Maiken at understrege, at de ikke sælger eller kan bevilge hjælpemidler. Mange hjælpemidler og teknologier kan købes i butikker eller på nettet til en overkommelig pris. Her kan Socialstyrelsens hjælpemiddelbase bruges til at fremsøge hjælpemidler og få viden om, hvor tingene kan købes. Derudover kan visse hjælpemidler efter en konkret og individuel vurdering bevilliges. 
- Det foregår fortsat via Visitationen. Så vores opgave er at have fingeren på pulsen og være med til at udbrede kendskabet til de mange gode løsninger, vi allerede har, så de kommer i spil. Også af hensyn til medarbejderne, da flere af løsningerne eksempelvis kan være med til at spare dem for tunge løft, siger Karin Juhl.

Fakta:

Velfærdsteknologiteamets to medarbejdere deltager i arrangementet ’Et trygt og sikkert seniorliv’ for de 75-årige og opefter. De foregår 28. marts i InSide i Hammel og 29. marts i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus. I forbindelse med de to arrangementer slår de et slag for velfærdsteknologien og de mange løsninger, der kan give en mere fleksibel og fri hverdag.

Vigtige links:

Se Visitationens åbningstider      

Se mere på Socialstyrelsens hjælpemiddelbase