Tilskud til pasning af egne børn

27.04.2022

Det er nu muligt at søge om tilskud til pasning af egne børn i Favrskov Kommune. Ordningen gælder for børn i alderen 26 uger til 2 år og 11 måneder. Tilskuddet kan søges for minimum otte uger og maksimum ét år. Tilskuddets størrelse er 5.715 kr. pr. måned pr. barn.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt for at modtage tilskuddet. Blandt andet kan du ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst som eksempelvis SU, fleksydelse, kontakthjælp eller dagpenge. Tilskud til pasning af egne børn er dermed et alternativ til at være til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du skal som ansøger have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere. Desuden skal du som ansøger have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. EU/EØS-borgere skal dog ikke fremvise dokumentation. Herudover gælder, at barnet ikke samtidigt benytter et andet pasningstilbud.

I forbindelse med opstart af ordningen er det muligt at ansøge til og med 8. maj 2022 for tilskud, hvor der ønskes start 1. juni 2022. Herefter gælder fremadrettet en ansøgningsfrist på én måned.

Læs mere om ordningen, og hvilke krav der skal være opfyldt for at være berettiget til tilskud - og find også  ansøgningsskemaet.