Transport til gymnasie og håndværkerskole vil blive prioriteret

03.02.2023

I forlængelse af Regions Midtjyllands beslutning om at skære massivt i den kollektive busbetjening i Favrskov Kommune har byrådet aftalt, at der skal fremlægges en sag til politisk behandling i slutningen af februar, fortæller Lars Storgaard, borgmester i Favrskov Kommune.  

I sagen vil der være særligt fokus på de unges fremtidige muligheder for at komme til og fra Favrskov Gymnasium og Den jyske Håndværkerskole med rute 115 og rute 55.      

Borgmester Lars Storgaard oplyser, at byrådet løbende har drøftet situationen omkring regionens varslede og nu besluttede besparelser på uddannelsesruterne i Favrskov Kommune, og at der er bred opbakning i byrådet til at sikre gode, fremadrettede busforbindelser til gymnasiet og håndværkerskolen i Hadsten.

- Nu er høringsperioden overstået, og helt som forventet er der indkommet rigtig mange høringssvar. Det vidner om, at det ikke bare er os som politikere i Favrskov, der er utilfredse med Region Midtjyllands markante nedskæring af busforbindelserne i vores kommune. I forlængelse heraf skal vi i byrådet nu have drøftet, hvordan vi så skal løse opgaven fremadrettet. Jeg tør dog godt sige, at de unge ikke skal være bekymrede for, at de ikke kan komme med bus til gymnasiet og håndværkerskolen i fremtiden. Det er vi enige om at finde en løsning på, siger borgmesteren.

Borgmesteren understreger, at der i første omgang skal tages stilling til bustransporten for skoleåret 2023-24, men at transportmulighederne for de uddannelsessøgende på længere sigt har byrådets fulde opmærksomhed.