Valg til bestyrelsen for Favrskov Ungdomsskole

04.01.2022

Der skal vælges nye repræsentanter til bestyrelsen for Favrskov Ungdomsskole, da valgperioden også følger byrådsperioden.

Det betyder, at der skal udpeges

  • to repræsentanter og deres stedfortrædere fra de stedlige organisationer med særlig interesse for børne- og ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets partere.
  • tre forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere blandt forældre til de børn og unge, der benytter sig af Ungdomsskolens eller Fritidscentrenes aktiviteter.

Der holdes normalt seks møder årligt i ungdomsskolens bestyrelse. Børn og Kultur beder forældre og organisationer med interesse for området om at sende navn og adresse på mulige kandidater til Favrskov Kommunes Ungdomsskole, Skovvej 12 B, 8382 Hinnerup eller på mail til paa@favrskov.dk senest fredag 31. januar 2022.

Det forventes, at Favrskov Byråd udpeger repræsentanterne for organisationerne på byrådsmødet i februar 2022. Ungdomsskolen kontakter de interesserede forældre.

Få yderligere oplysninger om bestyrelsens arbejde hos Favrskov Ungdomsskole på 89 64 58 60.