Valg til Folkeoplysningsudvalget

22.12.2021

Onsdag 19. januar 2022 kl. 19 er der valg til Folkeoplysningsudvalget i Favrskov Kommune. Mødet foregår i InSide, Dalvej 1 i Hammel.

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer, og udvalget er sammensat som følger:

  • To medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.
  • To medlemmer vælges af foreninger indenfor den folkeoplysende voksenundervisning.
  • Syv medlemmer vælges af foreninger indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med denne fordeling:​​​​​​

    ​​​​​​​fire medlemmer, der repræsenterer sports- og idrætsforeningerne,
    to medlemmer, der repræsenterer spejderne/korpsene,
    et medlem, der repræsenterer andre foreninger.

På valgmødet skal der vælges medlemmer og stedfortrædere fra aftenskolerne, idrætsforeningerne, spejderne/korpsene og andre foreninger.

Godkendte folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune, der det seneste år inden valget har fået tilskud efter folkeoplysningsloven eller har fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed, kan deltage i valgmødet og foreslå kandidater. Der er sendt indbydelse til valgmødet direkte til de foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Foreninger, der herudover mener sig berettiget til at deltage i valgmødet, kan kontakt Børn og Kultur og få tilsendt indbydelse og tilmeldingsblanket. Forvaltningen kan kontaktes på telefon 89 64 41 03 eller habh@favrskov.dk

Højst én repræsentant for hver forening kan deltage i mødet. Husk tilmelding senest 12. januar 2022, ellers er det ikke muligt at deltage i mødet. Tilmelding sendes på mail til habh@favrskov.dk eller Børn og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget.