Varmeplanlægningen i Favrskov er i fuld gang

08.07.2022

Favrskov Kommune og de lokale varmeværker er lige nu ved at kortlægge, hvilke områder, der i fremtiden kan blive forsynet med fjernvarme.

Billedet viser to fjernvarmerør ved etablering

I denne tid har rigtig mange fokus på, hvordan deres bolig skal opvarmes i fremtiden. Det skyldes især de aktuelle prisstigninger, men også den øgede opmærksomhed på vores påvirkning af klimaet.

I regeringens reformudspil ”Danmark kan mere II” fra april 2022 er der lagt op til, at alle husejere med et gas- eller oliefyr inden årets udgang skal have et brev fra kommunen med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte deres fyr med en varmepumpe.

Derfor er Favrskov Kommune sammen med kommunens varmeværker i fuld gang med at undersøge, hvilke områder varmeværkerne i fremtiden vil kunne forsyne med fjernvarme og i givet fald hvornår.

Regeringens udspil er dog endnu ikke forhandlet på plads med Folketinget, og der pågår stadig politiske forhandlinger om nogle afgørende tilskuds- og låneordninger. Disse ordninger er væsentlige, fordi de kan få stor indflydelse på mulighederne for at udbrede fjernvarme til de mindre byområder, som ligger langt fra de eksisterende fjernvarmeledninger.

Hvad er status i Favrskov Kommune i dag?

Siden 2013, hvor Favrskov Kommune vedtog sin første strategiske varmeplan, er der løbende udbredt fjernvarme i kommunen.

Fælles for de gennemførte projekter er, at områderne har kunnet forsynes med varme via en transmissionsledning fra varmeværket. Aktuelt arbejdes der med projekter for fjernvarme til Hadbjerg, Selling og Grundfør, som ligeledes forventes at kunne forsynes med varme via en transmissionsledning fra varmeværket.

Hvad er næste skridt?

I forlængelse af regeringens reformudspil er Favrskov Kommune og kommunens varmeværker nu også gået i gang med at se på mulighederne for varmeforsyning af flere af kommunens mindre byer.

Her vil der dels blive arbejdet med byer, hvor det forventes, at varmeforsyning kan ske via transmissionsledning fra varmeværket, men også byer, hvor der måske skal etableres andre former for fælles varmeforsyning, eksempelvis lokale energifællesskaber. Der vil forventeligt også være mindre byer, hvor der som udgangspunkt ikke vil være grundlag for en fælles varmeforsyning, og hvor løsningen formodentlig vil være en individuel varmepumpe.

Favrskov Kommune forventer, at arbejdet med at revidere den strategiske varmeplan vil være færdigt i slutningen af 2022, hvorefter den vil blive offentliggjort sammen med planen for den kommende udrulning af fjernvarme i kommunen.

Alle ejere af ejendomme, der er registreret i BBR med naturgas- eller oliefyr, vil inden udgangen af 2022 få direkte besked om deres fremtidige muligheder for anden varmeforsyning.

Det kan du gøre, mens du venter

Indtil planerne ligger klar, kan du med fordel klikke dig ind på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk. Her finder du tips til at spare på varmen og strømmen samt megen anden information, som kan være særlig relevant for dig netop nu.