Vej spærres permanent i uheldsbelastet kryds

13.03.2023

Siden juni 2020 har Enslevvej syd for Gelbrovej mellem Thorsø og Laurbjerg været midlertidigt lukket.

Kort over vejkryds

Som følge af adskillige trafikuheld i krydset, hvor Gelbrovej møder Enslevvej, valgte Favrskov Kommune i juni 2020 at lukke Enslevvej i sydgående retning midlertidigt.

Den midlertidige vejlukning har haft en positiv effekt på trafiksikkerheden i krydset, og i august 2022 godkendte Teknik- og Miljøudvalget derfor, at vejlukningen gøres permanent.

Nu går anlægsarbejdet med at permanentgøre vejlukningen i gang. Arbejdet starter op i uge 12 og forventes at vare to uger.

Vejlukningen laves ved at opbryde eksisterende asfalt og helleanlæg, hvorefter der etableres en sti, så cyklister og fodgængere fortsat kan passere igennem.

Der vil blive opsat autoværn for at forhindre bilister i at køre gennem området.

Har du spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte Favrrskov Kommunes afdeling for Trafik og Veje på trafikogveje@favrskov.dk.