You are here

Velkommen til ny erhvervskoordinator

Favrskov Kommune har ansat Anders Starberg Pedersen som ny erhvervskoordinator

Anders kommer fra en stilling som udviklings- og analysekonsulent ved Dansk Erhvervsfremme, hvis medlemmer tæller både kommuner og selvstændige erhvervsråd. Her har Anders blandt andet fungeret som projektleder, og har stået i spidsen for en lang række virksomhedsrettede analyseprojekter.

Anders har flere års erfaring med arbejdet i krydsfeltet mellem erhvervslivets interesser og varetagelse af de kommunale indsatser på erhvervsområdet. 

Netop den erfaring er vigtig for Favrskov Kommune, der i Anders får en kompetent medarbejder, der hurtigt kan træde ind i rollen som koordinator og understøtte kommunens ambitioner på erhvervsområdet.

Anders bliver et vigtigt led i styrkelsen af det generelle samarbejde med Favrskov Erhvervsråd samt dialogen med virksomhederne i Favrskov Kommune. 

En af de første opgaver der venter, er udmøntningen af Favrskov Kommunes Erhvervshandlingsplan 2018/2019, der netop er godkendt af Økonomiudvalget.

Anders begynder i jobbet som erhvervskoordinator 1. august 2018.

Dato: 20. juni 2018

Senest opdateret:

03. januar 2020