Vi lader græsset gro

01.09.2021
Skilt om vild natur i vejside

Favrskov Kommune begrænser græsklipningen på udvalgte arealer fra 2021 og frem.

Hvis du undrer dig over, hvorfor nogle af de kommunalt ejede græsarealer efterhånden er blevet lidt langhårede, så er det ikke fordi, kommunen har glemt at slå græsset. Det er fordi, kommunen har valgt ikke at slå det. Og det er der flere gode grunde til.

Ved at begrænse antallet af klipninger og lade græsset gro, gives der bedre betingelser for de vilde planter og insekter, som lever, vokser og formerer sig i det høje græs.

Udover at skabe mere biodiversitet betyder færre årlige græsklipninger også, at der spares penge på driften. De sparede kroner bruges blandt andet til at finansiere kommunens mange biodiversitetstiltag.

Og når maskinerne fremover skal køre færre kilometer, bidrager tiltaget desuden til at opfylde kommunens mål om at reducere CO2-udledningen.

Kun udvalgte arealer bliver ”vilde”

For fortsat at sikre god oversigt i trafikken og for ikke at ødelægge mulighederne for leg, ophold og boldspil, har kommunen udpeget, hvilke områder der egner sig til at vokse vildt, og hvilke områder der skal forblive kortklippede.

Udvalgte steder sættes der desuden skilte op, der informerer forbipasserende om det nye tiltag.

En del af en større plan

Reduceringen af græsklip er et af de tiltag, som Favrskov Kommune i løbet af det seneste års tid har iværksat for at forbedre forholdene for de dyr og planter, der lever vildt i naturen.

Tiltagene udspringer af biodiversitetsplanen ”Vild med Favrskov”, der blev vedtaget i 2020. Biodiversitetsplanen sætter retningen for kommunens arbejde, men fungerer også som åbent opslagsværk, hvor borgere, grundejerforeninger og virksomheder kan finde vejledning og gode råd til at styrke den vilde natur på deres egne arealer.