You are here

- Vi skal tage ansvar for hinanden

  • Erik Bertelsen

    Erik Bertelsen er gået med i projektet Sammen mod Ensomhed for at være med til at skabe et nyt syn på ensomheds-problematikken.

Erik Bertelsen deltager i arbejdet med udviklingen af en model, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre. Han håber, at projektet vil medføre, at den brede befolkning får øjnene op for, at det er et fælles ansvar at bekæmpe ensomhed.

Favrskov Kommune, Røde Kors og Ældre Sagen er sammen med frivillige kræfter ved at udvikle en model, der skal opspore og afhjælpe ensomhed blandt ældre. Projektet lyder navnet Sammen mod Ensomhed, og Erik Bertelsen deltager i en af projektets arbejdsgrupper. Han er formand for menighedsrådet i Thorsø, og han er også formand for Ældrerådet i Favrskov Kommune. Han deltager i ensomhedsprojektet, fordi ingen i hans optik bør være ensomme.

- Der er forskel på at leve alene og at være ensom. Det første er ikke et problem, men ensomhed er et stort problem. Vi har i arbejdsgrupperne fået belyst mange aspekter af ensomhed – ikke mindst hvad ensomhed gør ved os som mennesker. Ensomhed koster virkelig livskvalitet og indhold i livet, siger Erik Bertelsen.

Han imødeser, at den nye samarbejdsmodel kan hjælpe nogle af kommunens ældre borgere ud af ensomhed, lige som han håber, at projektet kan skabe en større forståelse for, at kommunen og de frivillige organisationer ikke kan løse ensomheds-problemet alene.

- Jeg håber, at projektet kan medvirke til, at vi som samfund bliver mere bevidste om ensomhed. Vi kan ikke nøjes med at placere ansvaret for at bekæmpe ensomhed i et projekt. Det er en god start, men vi skal have skabt en fælles holdning om, at ensomhed er vores allesammens ansvar. Vi kan og skal ikke acceptere, at der er ensomhed i vores samfund. Vi må som enkeltpersoner gøre vores til, at vores nabo ikke føler sig ensom, siger Erik Bertelsen.

Han tror, at en stadigt travlere hverdag og en verden, der bliver større og større, har medført, at ansvarsfølelsen for andre mennesker er kommet under pres.

- Lidt karikeret så kunne vi tidligere samle op på tingenes tilstand over andedammen, men nu er verden blevet så stor, at vi ikke ser det, der er i vores nærhed. Vi ser meget elendighed i medierne, og så kan vi lettere få en opgivende følelse i kroppen og fokusere endnu mere på os selv. Jeg synes, at vores ansvar for hinanden er under pres, siger Erik Bertelsen.

Han mener ikke, at man kan lade det være op til den ensomme at hanke op i sig selv og komme ud blandt andre mennesker for at få nye bekendtskaber. Når først ensomheden har indfundet sig, skal der hjælp til, og det er blandt andet den hjælp, som Sammen mod Ensomhed arbejder på at få sat i system ved at koble hjemmeplejens observationer med de frivillige tilbud, som projektet skaber et samlet overblik over.

- Vi har i projektet hørt faglige oplæg fra eksperter, lige som vi har hørt fra folk, som selv været ensomme. Og det, der står tilbage, er, at hvis man er blevet ensom, så er det ofte fordi, man ikke længere er tæt på familien eller har nogen venner at være sammen med. Så opstår der hurtigt en barriere, der gør, at det er utrygt at forlade sin base. I den situation har man brug for hjælp, og der kan projektet her hjælpe med at samle de ensomme borgere om en aktivitet, der kan hjælpe dem videre, siger Erik Bertelsen og nævner fællesspisning som et blandt mange mulige værktøjer.

Sammen mod Ensomhed-modellen er færdigudviklet i 2019. Erik Bertelsen håber, at projektet kan løfte hele ensomhedsproblematikken ind i folks hverdag.

- Vi skal have mere syn for hinanden. Vi skal hilse noget mere på hinanden og snakke med vores naboer. Det er sådan, vi opdager, om nogen trænger til lidt ekstra venlighed, eller måske er ved at blive ensomme. Vi skal ikke acceptere ensomhed – vi skal tage ansvar for hinanden, siger Erik Bertelsen.

Hvis man vil vide mere om projektet, kan man kontakte projektleder Lone Ilsøe Nielsen på 8964 1272 eller loni@favrskov.dk

Dato: 02. marts 2018

Senest opdateret:

02. marts 2018