Viden om erhvervsuddannelser til gavn for eleverne

02.11.2023
Uddannelsesdag for udskolingen i InSide
Marianne Toft Pedersen og Jesper Hother
Uddannelsesdag for udskolingen i InSide
Louise Riddersholm
Uddannelsesdag for udskolingen i InSide
Anne Mette Schou og eleven Mathias, der fortalte om sit valg af erhvervsuddannelse

For første gang har lærerne og lederne i udskolingen på Favrskovs folkeskoler været samlet til et arrangement, hvor de kunne høre mere om erhvervsuddannelserne, så de fremadrettet bedre kan sparre med eleverne i deres uddannelsesvalg.

Hvordan er det at gå på Social- og Sundhedsskolen i Randers eller Tradium Business? Hvad kan du uddanne dig til på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus? Og hvilke forventninger er der til elevernes faglige og sociale kompetencer, når de starter på en ungdomsuddannelse?


Flertallet har ikke selv erfaring

Det var noget af det, der var på dagsordenen, da omkring 140 tilmeldte udskolingslærere- og ledere satte hinanden stævne i InSide i Hammel.
Unges Uddannelse og Job (UUJ), ledere fra to folkeskoler og Børn og Kultur stod bag indbydelsen. Anne Mette Schou, UU-vejleder, forklarer:
- Vi vil gerne klæde lærerne endnu bedre på til snakken med eleverne om erhvervsuddannelserne og valg af uddannelse. Ti ud af de omkring 140 deltagere havde taget en erhvervsuddannelse, så det er fair at sige, at flertallet ikke selv har erfaring med området. Selvfølgelig kommer vi også rundt på skolerne og snakker med eleverne, men det er lærerne, der har den daglige dialog, hvor de gerne skal møde eleven med lys i øjnene, når snakken falder på valg af uddannelse. Nu har vi forsøgt os med sådan et arrangement, og indholdet og formen skal vi selvfølgelig tilpasse og ændre, og så håber jeg, at det er noget, vi gør igen.

 

Kan få nuancerne med

Det ser Louise Riddersholm gerne. Hun er uddannelsesvejleder på Randers Social- og Sundhedsskole.
- Det er fedt at komme ud og tale direkte med folk, så vi får mulighed for at få nuancerne med og sætte ord på, hvordan et halvt år modner vores elever og tuner dem ind på en uddannelse, hvor de gerne vil være noget for andre. Jeg har ofte den opfattelse, at vores uddannelse ikke bliver værdsat så højt, og det skal vi have ændret på. Det hjælper vores elevambassadørkorps også på, og så kan jeg ved sådanne arrangementer også gøre mit. Det er et langt, sejt træk, men vi er heldigvis i gang, lyder det fra Louise Riddersholm.

 

Motivere de dygtige elever

Fra Skovvangskolen i Hammel deltog lærer Marianne Toft Pedersen og udskolingsleder Jesper Hother. De er enige om, at det er en god idé at samle lærer og ledere, men selve indholdet må gerne justeres lidt til næste gang, da det er væsentligt, at indholdet gøres skarpt i forhold til modtagergruppen:
- Der var for mange gentagelser og for meget fokus på optagelseskrav og konkret opbygning af uddannelsen, hvilket er information vi bliver præsenteret for i mange henseender. Vi vil gerne et spadestik dybere, da formalia er en ting, men kompetencer og elevprofiler er noget andet, og det er her, vi har et mere indgående kendskab end UUJ. Det er dog godt at høre, hvilke muligheder SPS (specialpædagogisk støtte) har for at hjælpe, men det kunne også være udvidet med at slå et slag for, hvordan vi motiverer de dygtige elever til også at tage en erhvervsuddannelse, for gymnasiet er ikke bare det automatiske valg. Erhvervsuddannelser er et valg på lige fod med de gymnasiale uddannelser, og derfor skal det også italesættes på samme vis. En styrkelse af valg af erhvervsuddannelserne vil netop være også at appellere til de elever, der er glade for at gå i skole. Konceptet med at samle alle til et fælles møde er godt, og vi håber, at vi kan fortsætte med andre emner, som også har bred relevans. Det kunne være unge og selvværd, motivation, ChatGPT eller praksisfaglighed. Alting skal starte et sted, og det var en fin start.

Samarbejde i hverdagen

Janne Adby, udskolingslærer på Hadsten Skole, gik fra mødet med et positivt indtryk af erhvervsuddannelserne.
- Og det er en reminder til mig om at italesætte dem noget mere over for eleverne. På en måde er vores vej til uddannelserne kortere nu, hvor vi har mødt nogle af dem. Faktisk kunne jeg godt tænke mig at samarbejde noget mere med dem i vores hverdag. Altså tænke dem ind i vores undervisning. Det kunne være Aarhus Tech eller Jordbrugets UddannelsesCenter Århus. Så kunne vi få det praksisfaglige helt ind i undervisningen. Det vil helt sikkert også øge elevernes interesse for fagene, siger Janne Adby.

I uge 5, 2024, er det planlagt, at lærerne på 7. årgang besøger Tradium i Randers, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus og Social- og Sundhedsskolen i Randers. Formålet med disse besøg er, at lærerne får mulighed for at dykke ned i praksis og komme helt tæt på de forskellige erhvervsuddannelser.
- Gennem disse besøg håber vi, at lærerne får en fornemmelse af kulturen og miljøet på de forskellige uddannelsesinstitutioner og inspireres til dialog om, hvad vores elever kan forvente, siger Anne Mette Schou.