Vil du være med i kommunens Handicapråd?

16.09.2021

Der er kommunalvalg 16. november 2021, og det betyder også, at der skal vælges nye medlemmer til Handicaprådet i Favrskov Kommune for en fireårig periode.

Foruden politiske repræsentanter består rådet af fire medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH) og ét medlem fra en gråzoneforening (forening uden for DH-regi). Der skal også indstilles suppleanter for medlemmerne.

Handicaprådet arbejder for de handicappolitiske interesser i kommunen og høres i initiativer og forhold, der har betydning for borgere med handicap. Rådet holder cirka seks møder årligt.

Handicaprådet beskæftiger sig med temaer som borgerinddragelse på handicapområdet og inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler, og hvert år uddeles Handicaprådets Handicapris til en person eller gruppe, der har gjort en særlig indsats for kommunens borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

For at blive udpeget af DH skal du være medlem af en af de tilsluttede medlemsorganisationer og bo i Favrskov Kommune. Hvis du har lyst til at stille op, så kontakt den handicapforening, du er medlem af. Foreningen indstiller derefter dig til DH. Fristen for at indstille kandidater er 1. november 2021. Der annonceres til oktober om indstillingen af gråzonemedlemmet.

Vil du gerne vide mere om Handicaprådets arbejde, kan du kontakte et af Handicaprådets nuværende medlemmer.