Vil du være medlem af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen?

13.12.2021
Gudenåen ved kongensbro

Det er blevet tid til, at der skal sammensættes et nyt brugerråd for den næste fireårige periode, 2022-2025. Interesseorganisationer med en relation til sejladsen på Gudenåen kan søge om medlemskab.

Gudenåen er Danmarks længste vandløb, og der er rigtig mange forskellige brugergrupper på og omkring åen.

Gudenåens sejlbare forløb løber gennem syv kommuner: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. Disse kommuner kaldes Gudenåkommunerne.

Brugerrådet rådgiver Gudenåkommunerne

Der foregår både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen. Den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen reguleres af Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Bekendtgørelsen giver Gudenåkommunerne mulighed for at nedsætte et brugerråd med repræsentanter fra bl.a. bredejerne, kanoudlejerne, myndigheder og berørte interesseorganisationer til at rådgive Gudenåkommunerne i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen.

Gudenåkommunerne har nedsat et sådant brugerråd med plads til 15 medlemmer. Brugerrådet har navnet ”Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen”.

Vil du være medlem af brugerrådet?

Det er blevet tid til, at der skal sammensættes et nyt brugerråd for den næste fireårige periode, 2022-2025.

Interesseorganisationer med en relation til sejladsen på Gudenåen kan søge om medlemskab.

For at få så bred rådgivning som overhovedet muligt – både ud fra et geografisk og interessemæssigt aspekt – opfordres alle interesserede interesseorganisationer til at søge.

Klik her for at læse mere og søge om medlemskab

Ansøgningsfristen er 31. januar 2022.