Virtuelt borgermøde

14.11.2023

Kom til virtuelt borgermøde 20. november kl. 19.00 og bliv klogere på Byrådets visioner for den fremtidige fysiske udvikling i Favrskov. På mødet kan du stille spørgsmål direkte til politikerne.

Landsby

Hvordan kan Favrskovs små og store byer udvikle sig bæredygtigt? Hvordan skabes der et varieret boligudbud, så alle kan få en bolig, der passer til deres behov? Hvor kan der skabes flere attraktive erhvervsgrunde? Og hvordan vil Byrådet sikre en robust og bæredygtig forsyning af strøm, vand og varme?

Det er nogle af de emner, der er blevet sat ord på i Forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2040, som Byrådet for nyligt har godkendt og sendt i offentlig høring.

Strategien, der har undertitlen "Favrskov - et godt sted at leve i en foranderlig verden", er Byrådets vision for den fremadrettede udvikling af kommunen. Strategiens overordnede fokus er at sikre en balanceret og bæredygtig vækst, samtidig med at den høje livskvalitet i kommunen bevares og styrkes.

Overskrifterne i strategien er:

  • Bolig og byudvikling
  • Erhverv og handel
  • Bæredygtig forsyning
  • Miljøvenlig mobilitet
  • Natur og vand
  • Servicefunktioner

Kom til borgermøde og stil spørgsmål til politikerne

Vil du gerne høre mere Byrådets planer og visioner, eller har du spørgsmål til politikerne, kan du deltage, når Favrskov Kommune inviterer til virtuelt borgermøde med udgangspunkt i forslaget til den nye plan- og bæredygtighedsstrategi.

Her kan du møde borgmester Lars Storgaard og formand for Plan- og Landdistriktsudvalget Nils Borring, som efter en introduktion til Byrådets planer er klar til at svare på spørgsmål.

Borgermødet er virtuelt, og du kan deltage enten på kommunens hjemmeside eller kommunes facebookside.

Spørgsmål kan stilles skriftligt både før mødet og under mødet. Send en mail til input@favrskov.dk eller skriv dit spørgsmål i kommentarfeltet på facebook.

favrskov.dk/planstrategi kan du se Forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2040 i sin fulde form og læse om, hvordan du indsender et høringssvar.